Hornbæk Havnefester – tidslinje.

Hornbæk Havnefester i 140 år:

Denne side er udgivet i august 2020 – men vil løbende blive opdateret, hvis nye informationer om havnefester fremkommer.

I år -2021- kan Hornbæk Havnefest fejre 140 års jubilæum !

Tidslinje fra 1881 til 2021:

Cool Timeline

1881
Folkefest og Kapsejlads i Hornbæk 1881
Folkefest og Kapsejlads i Hornbæk 1881
Den første Havnefest. Søndagen d. 24. og Mandagen d. 25. Juli bestemtes nu til at afholde: Kapsejlads, Kaproning, Basar, Tombola, Taler og Sang, Deklamatorisk Underholdning, Festmaaltid, Dans, Fyrværkeri og flere Ting.    Læs mere  her…….
1904
Havnefest 1904
Havnefest 1904
Der er blevet afholdt havnefest, når man manglede penge til havnen. I Kaj Flors bog fra 1940 omtales den næste havnefest i rækken – En basar i 1904 – som i alt indbragte  5.000kr . Læs Paul Gerhard Arctander’s detaljerede referat om festen og nyd teksten til sangen om FISKER JENS HANSEN HORNBÆKS SØRGELIGE BETRAGTNINGER. Læs mere her….
1923
Havnefest 1923
Havnefest 1923
Efter 1. verdenskrig holdt man havnefest i 1923. Ved den lejlighed udgav man en 4-sidet avis under redaktion af Chr. Frederiksen. Den bar navnet “Smutstenen” og kostede 25 øre. Se festsangen til havnefestens åbning og læs et digt til Hornbæk fra “en indfødt”.
Læs mere  her…  
1930
Havnefest i 1930’erne
Havnefest i 1930’erne
I 1930 udkom igen en 4-sidet avis i f. m. årets havnefest “Hundestejlen”“Først, bedst og sidste nummer”. Pris 15 øre. Heri skrev “En veteran” om de “gode gamle dage” i Hornbæk  – før der kom for mange “Landliggere” til byen.
Læs mere  her… 
1934
Fodboldkampen i 1934
Fodboldkampen i 1934
Kampen blev spillet tirsdag d. 3. juli 1934 på fodboldbanen ved Bøghsvej og Drachmansvej, som en optakt til havnefesten senere i juli-måned.
Kampen stod mellem byens håndværkere og byens handlende. Kampen var meget dramatisk og resultatet blev……
Læs mere her……
Havnefest 1934
Havnefest 1934
I 1934 udkom “Hundestejlen” igen. Murermester Carl Poulsen bød velkommen. Den var også fyldt med lokale reklamer, samt en lokal historie om Carl Lochers hus “Klithus”, skrevet af hans søn forfatteren Jens Locher.
Læs mere her…….  

 

1937
Havnefest 1937
Havnefest 1937
Der var igen havnefest i 1937 – samme efterår kunne Hornbæk Kirke fejre sit 200 års jubilæum.  Vi har fotos og en s/h 16 mm film fra dette år.
Læs mere her…… 
1946
Havnefest 1946
Havnefest 1946
Den første havnefest efter 2. verdenskrig. Læs om orkestermusik og revy på Badehotellet, om friluftteater i skoven og om hovedgevinsten i Havnefestlotteriet – en weekendhytte skænket af byens håndværkere. Læs mere her….
1949
Havnefest 1949
Havnefest 1949
Havnen henter nu sine arrangører blandt håndværkere og de handlende. Man flerdobler nu indtægterne. Læs om bankbestyreren og skoleinspektørens nattelige besøg i Privatbanken – kassereren skulle aflevere overskuddet. Se den faste stab af arrangører. Læs mere her…. 
1951
Havnefest 1951
Havnefest 1951
Til denne fest byggede man en kopi af den gamle Stok – næsten der hvor den gamle oprindelig Stok stod – på hjørnet af Havnevej og Øresundsvej tæt på Drachmann Stenen. Senere har Nikolaj Sneum bygget den op igen – som vi kender den i dag. Læs om “Thesalonen” med en lokal trio. Læs om tovtrækning mellem Landliggerne og “de indfødte”. Læs et kalejdoskopisk overblik over 50’ernes havnefester  her…. 
1953
Hornbæk åbner sæsonen
Hornbæk åbner sæsonen
Et nyt tiltag i 50’erne var også en strandrensning i midten af juni – “Hornbæk åbner sæsonen” – blev den kaldt og var en optakt til havnefesten senere i juli måned.
Lørdag den 13. Juni skulle man være heldig for at træffe et Menneske i selve Hornbæk By. Læs mere hvorfor her……
1954
Havnefest 1954
Havnefest 1954
Alle havnefester blev afholdt på Østre Stejlebakke – havnefesten i 1954 var ingen undtagelse. Læs om Gitte Hænnings optræden med “Farmand” på festpladsen og at Louis Miehe-Renard kom for sent til sin optræden. Om Bodil Steens optræden i den nye biograf “Scala”. Læs et kalejdoskopisk overblik over 50’ernes havnefester her…. 
1958
Havnefest 1958
Havnefest 1958
I 1958 indledtes en ny serie af havnefester – Idrætsforeningen kom med i festkomiteen – man sikrede derved flere “hænder” til arrangementer. Festen flyttedes til lørdag – søndag, mod tidligere søndag – mandag. Læs om Neptuns ankomst på stranden nedenfor stejlebakken og Volmer Sørensen som konferencier herunder “en brunhedskonkurrence”. Læs et kalejdoskopisk overblik over 50’ernes havnefester   her…. 
1960
Havnefester i 60erne
Havnefester i 60erne
I 1958 og videre op gennem 60’erne opstod en ny æra indenfor havnefester i Hornbæk. Man fik ny organisation – man afholdt nu fast havnefest en gang om året og i midten af 60’erne flyttede man – efter mange overvejelser – festen til selve havnepladsen. Læs den daværende formand for festkomiteen Carl Bødker Nielsens beskrivelser af havnefester fra 1958 til 1970 Læs mere her…
1964
Havnefest 1964
Havnefest 1964
Dette år flyttede man havnefesten fra dens traditionelle plads på Østre Stejlebakke til selve havnen. Man satsede på at kunne være på havnens område, herunder havnepladsen og på molerne  –  og det blev en kæmpe succes – som betød, at vi stadig – helt naturligt – bruger havnen til at holde havnefest, selv om det ikke altid har været sådan!
Læs om den første havnefest på selve havnen.  Læs mere her…. 
1970
Havnefest i 70erne
Havnefest i 70erne
I 70’erne kom to nye foreninger med som arrangører af havnefesten  – Hornbæk Bådeklub og Havneforeningen. Nye formænd kommer til – havnefesten udviklede sig. Læs formanden for HIF Dan Lipczak’s status over årtiet havnefester og formanden for Hornbæk Bådeklub Niels Jorges Bagger’s beretninger om nye ideer og tiltag til havnefesterne – mange kender vi stadig den dag i dag.
Læs mere her….  
1981
En optakt til Havnefesten 100 år
En optakt til Havnefesten 100 år
Weekenden før 100-års Havnefesten i 1981 opførte Hornbæk Amatørscene en revy under navnet “DRACHMANN VELSET PÅ HORNBÆK”.  Revyen blev opført i Hornbæk Skoles nye gymnastikhal på den nye skole. Der var 20 lokale medvirkende på scenen og det halve bagved – det hele i iscenesat af Lise Sandager.
Læs mere om den store begivenhed her…..
Havnefest 1981 – 100 år
Havnefest 1981 – 100 år
Dette år kunne Hornbæk Havnefester fejre 100 års jubilæum  –  og man gjorde det med ekstra “knald på ” ! Der blev udgivet en jubilæumsavis, som bl.a. er kilden til denne tidslinje.  Læs også om Hornbæk Revyen som optakt til havnefesten.
Læs meget mere her… 
1982
Havnefester fra 1982 til i dag
Havnefester fra 1982 til i dag
Her fortælles om Havnefester i nyere tid. Festernes udvikling og begrænsninger – fra tre dages fester til en dags fest og tilbage igen – vokseværk og mini festival.
Om havnefestkomiteer med store ambitioner og opbakning af en hel by – om hundredevis  af frivillige – om havnefester i hele Hornbæk – om pæne overskud  – altsammen til Hornbæk ungdoms bedste !
Siden er under opbygning……..
2021
Havnefest 2021 – 140 år
Havnefest 2021 – 140 år
I 2021 kan Hornbæk Havnefest fejre sit 140 års jubilæum – Hornbækkerne ser derfor frem til denne begivenhed  – dels fordi man måtte aflyse havnefesten i 2020 p.g.a. Corona-virus og så er det ikke hvert år at man fejre 140 år.
Følg den kommende begivenhed på Havnefestens egen hjemmeside her…..

 

Hornbæk Havnefest – tidslinje – er under opbygning, så kig ind en gang i mellem !

Tidslinjen er redigeret af Jens Peter Pihl juli 2020