Havnefester i 50’erne

HORNBÆK REVYEN 1951
De tre dejlige høns er f.v. Jytte Ibsen, Lily Broberg og Grethe Holmer. Foto kbhbil.dk

Denne side er udgivet i august 2020 – men vil løbende blive opdateret, hvis nye informationer om havnefesten 50’erne fremkommer.

Kilder til denne side er Jubilæumsavisen “Hornbæk Havnefester i 100 år”, som udkom d. 8. juli 1981, og som blev udgivet af ugeavisen “Op og ned langs kysten”. Redaktion Poul Støvring og overlærer Johannes Jensen. Tekster af Kaj Eusebius Jakobsen, Carl Bødker Nielsen, Dan Lipczak og Niels Jorges Bagger.
Hornbækegnen Hornbæk historisk Forening og Arkiv. Kai Flors Hornbæk bog fra 1940.
Havnefesten og Sagas hjemmesider. Wikipedia. Helsingør Leksikon

Redigeret af Jens Peter Pihl – august 2020

I 50’erne blev der afholdt tre havnefester – så vidt vi ved – i 1951 – 1954 og 1958.

Havnefesten i 50’erne – et kalejdoskopisk overblik følger:

Et nyt tiltag i 50’erne var også en strandrensning i midten af juni – “Hornbæk åbner sæsonen” – blev den kaldt og var en slags optakt til havnefesten senere i juli måned. Læs mere her……

Som optakt til 50’ernes havnefester blev der holdt strandrensning i midten af juni-måned. Her ses komiteen bag en af dem: Fra v. slagtermester Johannes Frederiksen, købmand Svend Aage Storminger, (ukendt – måske Verner Ahrendt-Jensen), samt installatør Carl Emil Ahrendt-Jensen.

Den samme læst.

Havnefesten var ellers dengang skåret over den sammen læst – de “lokale” stod for de faste restaurationer og forlystelser – dog var der indlejet en karrusel. Underholdningen skiftede fra fest til fest.

Vi vil efterfølgende lade en “lokal” – skoleinspektør Kaj Eusebius Jacobsen fortæller:

Fordelte lodsedler – lotteri

Det var Aage Svendsen og mig, der stod for salget af lodsedler. Jeg husker en sollys sommermorgen, hvor vi kørte fra hus til hus og fordelte lodsedler til sælgerne.

Et andet år havde vi skønhedskonkurrence. Pigerne skulle optræde i badedragt. Det var de ikke meget for. Det var endda før de todelte badedragters tid! Der meldte sig kun to. Vi havde fået nedsat en dommerkomite med havnebestyrelsens formand fiskeeksportør Niels Knudsen som formand. Volmer Sørensen var konferencier. Jeg husker ikke, hvem der vandt. Men det var i hvert fald den ene af dem!

Et år (1958) havde vi arrangeret, at festen åbnedes med Neptuns landgang på Østre Stejleplads – det var før festen flyttedes til havnepladsen. Det var overlærer Johs. Jensen, der iført Neptunagtigt draperi stod med sin trefork i stævnen på den lille båd, hvis køl skurede ind i sandet, så hans gudelige majestæt kunne gå i land med sit følge. Man indfangede skolebetjent Chr. Andersen, der blev » liniedøbt« med alle de ceremonier, der hører til. Han fandt sig tålmodigt i det, for han havde prøvet det før, da han i sine unge år passerede ækvator.

Jeg husker, at Gitte Hænning optrådte (1954). Det var dengang, hun var en lille pige og sang sammen med sin farmand. Hun fandt sig kammerater blandt jævnaldrende Hornbækkere, og dagen efter indfandt, hun sig ved skolen for at genopfriske bekendtskabet.

Der var tovtrækning (1951) – var det mellem landliggere og indfødte eller mellem fiskere og håndværkere? Her gjorde Poul Fritzen sig stærkt gældende i kraft af sin fysiske styrke. Jeg stod og så på, at hans hold vandt, og der bredte sig et sejrssikkert smil over hans ansigt.

På Østre Stejleplads var der to restauranter. Den ene var den ordinære, hvor man købte sig en pilsner og drak den af flasken.

Den anden var den fine. Jeg tror, den blev kaldt Thesalonen. Man kunne dog godt få stærkere drikke end te! Og så var der strygeorkester, sammensat af Hornbækkere, der dyrkede den ædle kunst at spille på violin, klaver og cello. Her så man malermester Kaj Andersen optræde.

For øvrigt var der nogle år knyttet vandskisportopvisning til havnefesten.

“Luxtex” var en hurtiggående motorbåd, som medvirkede, når der var vandskiopvisning.
Man brugte ofte Nordre Mole på havnen og flere hornbækkere var dygtige vandskiløbere – f. eks. maler Arne Becker.

Et andet år (1951) forsøgte man at genoplive Den gamle Stok – der hvor de gamle fiskere mødtes, oprindelig bygget ved østgavlen af den gamle kro. Man opbyggede en ny stok der, hvor nu tømrermester Nikolaj Sneum i dag har bygget den fine stok, og på dette historiske sted sad så de gamle fiskere Becker, Charles, Peter “Huddi” og Poul Munk og fortalte skipperkrøniker, alt mens de gnavede af tørrede isinger og drak brændevin af en geneverdunk.

Det var også i disse år (1958), man søgte at sikre sig dækning af de forlods udgifter, der jo nok kunne blive tunge at bære, hvis det satte ind med regn, ved at udleje plads til et omrejsende Tivoli. De penge, man fik ind på denne måde, var en slags regnvejrsforsikring, men de fremmede boder gav havnefesten et lidt andet præg end det, den havde den gang, det var Hornbækkerne selv, der stod i boderne.

Maleri: Havnefest i Hornbæk 62 – sign. AH

Volmer var utilfreds

Der var altid optræden eftermiddag og aften. Her så vi igen (1958) Volmer Sørensen, utilfreds med manglen på omklædningsrum, men ellers i fuld vigør, Ulla Pia, der optrådte med uldent halstørklæde, fordi hun havde et halsonde, Louis Miehe Renard, der kom en time for sent, fordi han havde været hos tandlægen. Og der var mange flere.

Et år (1954) havde vi entreret med en del af Helsingørrevyens kunstnere om at give en forestilling i Hornbæk Biograf. Blandt de optrædende var Bodil Steen. Der var fuldt hus og stor begejstring.

Til forestillingen var knyttet en brunhedskonkurrence. Resultatet blev afgjort ved en publikumsafstemning. Den blev vundet af anlægsgartner Larsens datter Annelise, der nu er bosiddende i England.

Dagen efter indfandt et landliggerægtepar sig hos mig for at beklage sig over afgørelsen, som de fandt uretfærdig. Manden påstod, at hans kone var mere brun end Annelise. Jeg komplimenterede hende for hendes gyldne hudfarve, men måtte fastholde afgørelsen, der jo var publikums.

Havnefesten 1958 var organisatorisk anderledes – begyndelsen på en ny æra – Hornbæk Havn havde fra offentligheden fået besked om, at havnen ikke kunne få tilskud mere, da antallet af erhvervsfiskere var under 25. Man måtte derfor se sig om efter flere hjælpere fra en større kreds af hornbækkere for derigennem at lave et større overskud til fordel for havnen.

Læs videre om “Havnefester i 70’erne her…….

Eller gå tilbage til Hornbæk Havnefester – tidslinje her……