Hornbæk åbner sæsonen

Strandrensning 1953  – “Hornbæk åbner sæsonen”  ( Kilde Billedbladet)

Lørdag den 13. Juni skulde man være heldig for at træffe et Menneske i selve Hornbæk By. 600 af Byens Borgere, Handlende, Håndværkere, Ekspeditricer, Arbejdere, Husassistenter, Hustruer m. fl. var på Stranden. Ikke, som man skulde tro, for at bade og sole sig, skønt Vejret kunde friste til det. Hornbæks Borgere åbnede Sæsonen med noget så usædvanligt som en Strandrensningsfest! Efter adskillige Timers Slid var Arbejdet afsluttet og Stranden ikke tiI at kende igen. Tørre i Halsen og med god Appetit erobrede de 600 Strandrensere som Afslutning på Festen »Bondegaarden«, hvor de medbragte Madkurve blev fortæret. Dansen gik derefter til langt ud på Natten. Sæsonen var åbnet.

Nedenstående foto og tekster er fra Billedbladet Nr. 25 – 23. Juni – 16. Aargang – 1953 – Pris: 60 øre

De 600 Hornbæk-Borgere samledes på Biografpladsen og marcherede under anføre af Hornbæks Drengeorkester i procession gennem byen.
Processionen rundede “det fedtede hjørne” – i baggrunden kjoleforretning ” Lilly Holm” og “Villa Puk” med byens minigolfbane.
Tømrer Carsten Nielsen og kok Bent Sørensen enedes godt under strandrensningen – til det øjeblik, da i klitterne så en sød ung pige, der solede sig. Kokken var ikke til at få med.
Apotekets kvindelige stab var denne eftermiddag ikke at finde bag skranken. Inge Andersen, Lis Andersen og (stående) apotekerens datter, Gunna Jensen, deltog alle flittigt i den storstilede eftersøgning af papir, træ og andet affald i marehalmen.
Forhenværende skuespiller ved Dagmarteateret, nuværende ejer af Hornbæk Tapet- og Farvehandel, Alfred Andersen, var gerne blevet længere i samme gryde som fru Ingerlise Thulstrup og datteren Birgitte, men fandt uheldigvis ikke flere ølkapsler !
Ejer af Hornbæk Mælkeforsyning, Harald Christensen (med hvid kittel) og Hornbæks berømte cykelsmed, Jens Frederik Pihl, undte sig et lille hvil. Beklageligvis var mælken sluppet op. To flasker øl afhjalp manglen.

Fotograf: A. E. Andersen.

Gå tilbage til havnefester i 50’erne.