Fodboldkampen i 1934

Klik på foto at se det større !

Kampen blev spillet tirsdag d. 3. juli 1934 på fodboldbanen ved Bøghsvej og Drachmansvej, som optakt til havnefesten senere i juli-måned.

Det er lykkedes at sætte navne på alle personerne på ovenstående gruppefoto – på nær to “ukendte”. Tak til Svend Hermansen, som i 1983 stod for udgivelsen af Hornbæk Idrætsforenings 75-års jubi-skrift, hvor dette foto og navne blev gengivet.

Her følger en kort beskrivelse over personerne på ovenstående foto – start bageste række fra venstre:

H.W. Olsen – Blikkenslagermester Hovedgaden 336.
Hugo Fokdal overtog han forretning ( 334 ).

Emil Larsen – Fiskehandler
På Hornbæk Havn – han ejede også et mejeriudsalg på Skolebakken.

Poul Leedgaard – Købmand
Hornebyvej 2

Carl Helms Jensen – farvehandler
Forretning på Hovedgaden 343 –

Christien Fritzen – Tømrermester
Værksted på Ole Piis Vej 1B


Jens Pihl – Cykelhandler
Forretning på Hovedgaden 336. I dag “Fy og Bi Mensware”

Poul Fensmark – Bankbestyrer
Hovedgaden 346A – Privatbanken
Han var fodboldkampens dommer.

P.V. Eriksen – Bankassistent
Privatbanken på Hovedgaden
Han blev senere bestyrer efter Poul Fensmark.

Albert Christensen – Automekaniker
Værksted lå Ndr. Strandvej 312.
I dag Ok-Tanken

Albert Petersen – ???


Carl Poulsen – Murermester
En meget aktiv mand for Hornbæk.
Han boede Ndr. Strandvej 362 “Pax” Han udstykkede Ewaldsvej-kvarteret, og forærede Hornbæk arealet til den gamle fodboldbane.

Ukendt ??

Bernhard Hyldgaard – Trikotagehandler
Hornbæk Uldvarehus på
Hovedgaden 346B – i dag Flügger Farver.

Marius Olsen – Gårdejer
Boede “Snogagergård” i Saunte. Han blev senere lokalpolitiker for de konservative i Tikøb Sogneråd.

Johan Larsen – Læge
Boede og havde sin klinik på hjørnet af Sauntevej og Søvænget.
Senere Dr. Berg og Dr. Prange.
Han var Linjevogter i forboldkampen


Peter Holm – Bager og Vandværksbestyrer
Byggede og boede på Hovengaden 355.

H. Bertelsen – Slagter
Forretning på Hovedgaden 336, senere “Bonne”. I dag Sehers Pizza.

Rasmus Rasmussen – Kunstmaler og slagter.
Han kone drev forretningen på Hovedgaden 345 – senere slagter Frederiksen. I dag “Det Luc’s”

Harald Petersen – Købmand
Havnevej 21.
Han var Linjevogter i forboldkampen

Ove “Sprut” Hansen – Vinhandler
Forretning på Hovedgaden 346 i dag tøjbutik.


Ukendt – ???

Carl “Musik” Andersen – spillemand
Han boede i Horneby.

Vagn Leedgaard – Galleriejer
Født på Birkevej 3 – bror til Steen Leedgaard. Han ejede senere et galleri på Frederiksberg. Han blev senere professionel klaverspiller

Jens Petersen – ???

Steen Leedgaard – Elektriker
Født på Birkevej 3 – bror til Vagn L
Han var elektriker i København og blev senere professionel harmonikaspiller

Carlo Holm – Købmand
Forretning på Hovedgaden 353 – dengang en “barakbygning” – i dag bygningen med bl.a Home.


Her følger de foreste siddende fra venstre:

John “Hul” Andersen – ?
Boede i “Kirkedal” på Kirkevej 8.

Otto Sødring – Trikotagehandler
“Magasin du Nord” lå på Hovedgaden 338 – i dag ejendomsmæglerforretning.

Aage Sørensen – Sadelmager
Boede på Hovedgaden 339 – forretning samme sted – i dag “The traveling Band”.

Kaj Andersen – Sygekassebestyrer
Boede Søvænget 3 – Sygekassen lå på Hovedgaden 339 – i dag “The traveling Band”

Jens Bødker Nielsen – Tømrermester
Byggede og boede Friisvej 2. Han havde værksted på Sauntevej 26 ved Vandtårnet – i dag privat børnehave.


Carl Emil Ahrendt-Jensen – elinstallatør.
Boede og drev forretning på Havnevej 6.

Kaj Mortensen – Landbetjent.
Byggede villa på Sauntevej 9.

Poul Larsen – Skræddermester
Boede og havde forretning/værksted på Havnevej 3B.

Carl Christophersen – Frisør og Vinhandler
Forretning på Hovedgaden 340 – i dag kunst Galleri.


En tilskuers referat af fodboldkampen.

En Tilskuers Referat af Fodboldkampen den 3. Juli 1934, – den kan læses i “Hundestejlen” – Festavisen til Havnefesten i 1934:

Med lidt bange Anelser vaagnede Beboerne i Hornbæk den 3. Juli, Dagen, hvor den store Kamp mellem Haandværkerne og Købmændene skulde afgøres paa det store, smukke Stadion i Hornbæk, thi Vejrguderne havde ikke været venlig stemt Aftenen før, og ej heller om Morgenen var Vejret helt gunstigt, men hen paa Dagen kom Omslaget, og det var et straalende Solskin, der mødte Deltagerne og Publikum, da de mødtes paa Banen Kl. 7 om Aftenen.

Tilslutningen var enorm, man sloges om Siddepladserne, Billettører, Kontrollører, Arrangører, Ølmænd og Iskagemænd for frem og tilbage i det mægtige Virvar, dels for at finde Manden med Armbindene og dels for at sætte Liv i det hele.

Endelig oprandt Indmarchen med musik i spidsen, efterfulgt af de højhattede Linjevogtere, dommeren, og de to Hold Kæmper tog Publikum med Storm. Flagene vajede smukt i den lette Brise. Dommeren, iført Bukser med Striber paa, fløjtede Begyndelsessignalet, og lidt efter var Kampen i fuld Gang.

Nej, hvor der blev spillet, Pihl og Fritsen arbejdede i deres Maal, saa det var umuligt for den lille Bold at finde ind. Endelig kom det første Maal, efter en flot Kombination af Haandværkerne lykkedes det at få narret Pihl ud af Maal, hvorefter “Kuglen” for Udseendets Skyld gik fra Spiller til Modspiller og saa til Spiller igen, og derefter havnede den flot i det stakkels Maal, hvor Pihl, nu ivrig efter Uheldet, hurtigt fik hentet Bolden og sparkede den ud af Banen igen, hvorefter en Publikummer fik den sparket ind til Midten, og saa gik det løs igen.

Da vi nu udførligt har skildret det ene af Haandværkernes Maal, vil vi herved gaa over til Købmændene og se paa et af deres Maal. Pihl, der ovenfor ikke får saa god Omtale, får her sin Oprejsning, idet han indirekte, ja, vi kan godt sige direkte, var Skyld i Maalet. Bolden var gaaet ud af Banen oppe ved Pihl. Let som en Hind pihlede Pihl ud efter den, og det Maalspark, han derefter lavede blev hans store Gennembrud. Han ramte nemlig Bakken i Ryggen og løb derefter hen til bolden, sparkede den resolut hen til en Modpiller, der kiksede, og derefter lykkedes det Købmændene at spille den videre, og Bolden, havnede let og elegant i Fritsens Maal.

Christian Fritzen og Jens Pihl

Vi vil nu for en lille Tid vende Blikket fra Spillet mod Tilskuerne og et Par af Linjevogterne. Den første, vi møder er Dr. Larsen, iført Paraply, Kjole og den før omtalte høje Hat, vi maa sige, Doktoren passede sine Linjer godt, gik bolden ud, slog han straks Paraplyen op, og Spillet sinkedes meget lidt fra den Kant. Harald P. derimod siges der, var af og til lidt vel ivrig, idet han ikke taalte, Bolden gik ud over Stregen, men selv af og til hjalp til med det ene Ben (særligt naar det kneb for Købmændene). Blandt Publikum sporedes en god Stemning under hele Kampen, en Mand, vi lyttede til, var særlig begejstret for Sødring, som han mener er et sikkert Landsholdsemne.

Naa, vi gaar videre. Kampen blev at Dommeren forlænget ca. 10 Minutter paa Grund af den gode Stemning hos Publikum. Dette blev imidlertid skæbnesvangert for Haandværkerne, idet Købmændene fik benyttet forlængelsen til at udligne saaledes at Kampen endte 4 Maal mod 4.

Gå tilbage til siden Havnefester i 1934 her……..

Gå tilbage til Hornbæk Havnefester – tidslinje her……