Havnefest i 1946 og 1949

Denne side er udgivet i august 2020 – men vil løbende blive opdateret, hvis nye informationer om havnefesten 1946 og 1949 fremkommer.

Kilder til denne side er Jubilæumsavisen “Hornbæk Havnefester i 100 år”, som udkom d. 8. juli 1981, og som blev udgivet af ugeavisen “Op og ned langs kysten”. Redaktion Poul Støvring og overlærer Johannes Jensen. Tekster af Kaj Eusebius Jakobsen, Carl Bødker Nielsen, Dan Lipczak og Niels Jorges Bagger.
Hornbækegnen Hornbæk historisk Forening og Arkiv. Kai Flors Hornbæk bog fra 1940.
Havnefesten og Sagas hjemmesider. Wikipedia. Helsingør Leksikon

Redigeret af Jens Peter Pihl – august 2020

Den første havnefest efter 2. verdenskrig

Johannes Jensen – overlærer ved Hornbæk skole – stod i 1981 bag flere artikler om de første Havnefester i Hornbæk.

Foto: Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Da krigen var forbi, og man igen kunne begynde at tænke på andet end besættelse og andre vanskeligheder, vågnede Hornbæk op til dåd igen i sommeren 1946. Der havde ikke været havnefest siden 1937, så nu satte man alle sejl til.

Den 2. juli åbnede badehotellet efter en større restaurering. Sommergæster og indfødte mødtes til en stor gen-indvielses-fest, hvor et af datidens kendte orkestre fra restaurant »Kilden« i Ålborg med kapelmester Børge Kerte i spidsen kom til Hornbæk.

Stig Lommer spille revy fra den 4. juli med kunstnere som Asta Hansen, Clara Østø, Buster Larsen og Helge Kierulff Schmidt.

Årets havnefest skulle finde sted på Østre Stejlebakke søndag d. 21. og mandag d. 22. juli,og i forbindelse med denne blev der andre arrangementer til fordel for Hornbæk havn.

Det begyndte med, at Hornbæks amatørskuespillere opførte Hostrups vaudeville »Eventyr på  Fodrejsen« som friluftsspil ved 1. Tangvej i Hornbæk Plantage. Her rejste byens håndværkere en scene og bænkerader til 600 tilskuere. Forestillingen opførtes to gange, den 7. og 9. juli, for fulde huse.


Friluftsteater i skoven

Det blev et par festlige dage.

Herom skrev man i dagbladet »Nordsjælland«:

Teater i den grønne skov. Hornbæk havde held med sin friluftsscene.

I gamle dage (i 30’erne) havde Hornbæk hvert tredie år en havnefest, hvorfra overskuddet gik til vedligeholdelse af havnen. Nu har der imidlertid ikke kunnet afholdes nogen fest siden 1937, så i år måtte der gøres noget exceptionelt.

Det blev gjort i går med arrangement nr. 2 i kæden af havnefester: Friluftsteater i den grønne skov.

Samtlige medvirkende i »Eventyr på Fodrejsen« – fra venstre smedemester Hoffritz (Skriverhans), Meta Christensen (Johanne), skolelærer Johannes Jensen (Herløv), Aase Bang (Laura), Aage Nielsen (Eibæk), postbud Olsen (Vermund), Ada Laursen (fru Krans), malermester Hans Hansen (Birkedommer Krans), malermester Holger Silldorff (assessor Svala) .og viktualiehandler Rasmus Rasmussen (Per Bonde).

Ude i Plantagen var der bygget en hyggelig lille scene af Hornbæks håndværkere, der har ofret deres fritid til dette gode formål. og her fik man så i aftes »Eventyr på Fodrejsen« at se i de Hornbækborgeres version. Hr. Alfred Andersen havde sat i scene, hr. H. Silldorff havde dekoreret, og fru Fensmark-Hansen og hr. Carl Andreasen sørgede for musikken til de mange småsange, der forekommer i stykket.

En morsom velkomsttale

Iscenesætteren indledte forestillingen med en morsom velkomsttale og så begyndte stykket. Det var bedre, end dilettantkomedier er flest. Man havde på ypperlig måde vidst at finde typer, der netop egnede sig for rollerne, og alle spillede fint og med god indlevelse, omend man kunne have ønsket, at damerne havde talt lidt højere.

Aftenens pris gik så ubetinget til Hornbæks smed, H. Hoffritz, der med sin poliske humor ydede det helt gode som Skriverhans. Nævnes må også hr. Hans Hansen som birkedommer Krans. Hr. Hansen fik netop det frem, der er karakteristisk for denne enfoldige embedsmand. Iøvrigt var som sagt alle gode, og skuespillerne lønnedes da også med uendelige klapsalver og et væld af blomster.

Det var en god ide, Hornbæk der havde fået og helt dårlig rent økonomisk set var den heller ikke – ca. 1500 kr. blev aftenens udbytte.

Forestillingen gentages på tirsdag kl. 19, og forinden vil skuespillerne i dragter køre igennem byen for at trække så mange mennesker til teatret som muligt.

Musikaften på badehotellet

Næste arrangement var Hornbæk Amatørorkesters musikaften på badehotellet den 14. juli. Her fik man en festlig aften med dette orkester på 20 mand under malermester Kaj Andersens ledelse.

Havnefesten søndag d. 21. og mandag d. 22. juli

Selve havnefesten fandt sted den 21. og 22. juli, og da vejret, artede sig storartet, vrimlede Østre Stejlebakke med mennesker de to dage, festen varede. I forbindelse med dette arrangement havde man et stort lotteri, hvor hovedgevinsterne var en week-end-hytte skænket af byens håndværkere og ferieophold på byens hoteller og pensionater.

En væsentlig forskel på havnefesterne den gang og havnefesterne nu var, at den gang var det byens borgere, der ordnede det hele og sørgede for indretningen af alle fornøjelserne, – måske lige med undtagelse af en karrusel. Sådan en – mente man – skulle der være af hensyn til børnene, men alt det øvrige: sømbod, fiskedam, spåtelt, tombola, restaurant, amerikansk lotteri, æbleskivebod og eget andet forestodes af hornbækkerne, som man kunne finde rundt om i telte og boder. Fru Sødring var primus motor i tombolaen, som Hornbækdamerne sad og syede ting til vinteren forud for havnefesten. Tømrermestrene Arne Petersen og Hans Kuhlmann stod i sømboden, hvor man kunne prøve sin færdighed i at slå søm i. Constance Leedgaard sad i Spåteltet, og fru Hestbech havde en levende pattegris til bortlodning i sin bod.

Da sæsonen var forbi samlede havnefestkomiteen alle de medvirkende i sommerens arrangementer til en festlighed på Hornbæk Badehotel. Her præciderede havnens formand, fiskeeksportør Niels Knudsen, og komiteens kasserer, købmand Otto Sødring, redegjorde for sommerens økonomiske udbytte. Overskuddet var på 22.635 kr., hvoraf de største bidrag skrev sig fra lodseddelsalget med 6.303 kr., friluftsarrangementer 1.426 kr. og tombola 3.377 kr.

*

Havnefest i 1949 søndag d. 24. og mandag d. 25 juli.

Havnefestkomiteen i 1949: Fra venstre “Fut” August Jensen, bager Carl Albert Svendsen, (ukendt), farvehandler Erik Helms, købmand “Storm” Svend Aage Storminger og “Russer Johannes” Jensen.

Ben at gå på.

Pengene kunne sagtens få ben at gå på – læs efterfølgende en beretning fra Skoleinspektør Kaj Eusebius Jacobsen – den daværende kasserer i Hornbæk havns bestyrelse:

Jeg kom hertil i 1945, og året efter døde bankbestyrer Fensmark Hansen, der havde været kasserer i Hornbæk Havn, og man bad mig være hans afløser. Derved kom jeg til at have med havnefesterne at gøre, for den gang var det havnebestyrelsen, der tog initiativet til havnefesterne, og det skete som regel hvert fjerde år, eller når der ikke var penge nok i havnekassen til, at man kunne klare udgifterne ved årets havneoprensning.

Nu var oprensningerne ikke så dyre den gang, for staten betalte tre fjerdedele af udgifterne til sandsuger og gravemaskine, men der blev jo alligevel en betragtelig sum at udrede for havnen.

Indtægterne steg til det flerdobbelte, og når jeg, som i disse år sammen med bankbestyrer P. W. Erichsen havde med kassen at gøre, ved midnatstid hentede pengene hjem til Privatbanken i min bil, var det efterhånden anselige summer, vi kørte med.

Det var travle dage omkring havnefesterne, men det var morsomt, mens det stod på, og vi var glade, når det gav et godt overskud.

Gå tilbage til Hornbæk Havnefester – tidslinje her……