Folkefest og Kapsejlads i Hornbæk 1881

Den første Havnefest.
Søndagen d. 24. og Mandagen d. 25. Juli bestemtes nu til at afholde: Kapsejlads, Kaproning, Basar, Tombola, Taler og Sang, Deklamatorisk Underholdning, Festmaaltid, Dans, Fyrværkeri og flere Ting.    Læs mere  her…….