GurreSøRundt 2024 – nr 43 i rækken !

Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 9. maj 2024

Det sker på “Flammen” !

Vi mødes som sædvanlig hos fam. Pihl på Lochersvej kl 9.30

2022 – 15 startede fra Lochersvej og 4 sluttede sig til på Flammen !

Tilmelding på mail eller tlf. 60672995- senest søn. 5. maj ved solnedgang !!!

Vi fortsætter den gamle tradition med selv at medbringe alt til Grill  – vi laver to varme grill, som sædvanlig.

Vi ses
Pihlerne, Hornbæk


Det hele startede i 1981 og i år er det tur nr. 42 !

Det var denne invitation  –  som nogle af jer forhåbentlig kan huske  – der startede det hele.

Skovfoged Børge Hermansen, Horserød havde meddelt, at nu var der lavet en forbedret gang- og
cykelsti på stykket ved Gurre Å’s afløb i den SV-lige del af søen, så nu var der mulighed for at køre
rundt om søen. Det vil sige ikke langs stykket ved Ørsholt, som dengang ikke endnu var åben for publikum.

Som det kan ses af ruten på kortet, skulle man op ved Gurre Ruin (Fiskerihavnen) og gennem Gurre By og videre ad
kommunevejen til Nygård og ind i Horserød Hegn. Søstien ved Ørsholdt blev først åbnet for publikum flere år senere.

“Lindberg”, Martin (3½år) og Jens Peter havde i påsken 1981 været en tur omkring Gurre Sø  – hele turen rundt – og
fundet at alt var ok  – herefter udsendte vi ovenstående invitation.

Man kan se fotos fra de fleste af vores mange ture på GurreSøGalleriet – hent login og password hos Jens Peter – jenspeter@pihl-hornbaek.dk