Havnefest 1954

Alle havnefester blev afholdt på Østre Stejlebakke – havnefesten i 1954 var ingen undtagelse. Læs om Gitte Hænnings optræden med “Farmand” på festpladsen og at Louis Miehe-Renard kom for sent til sin optræden. Om Bodil Steens optræden i den nye biograf “Scala”. Læs et kalejdoskopisk overblik over 50’ernes havnefester her…. 

Havnefest 1958

I 1958 indledtes en ny serie af havnefester – Idrætsforeningen kom med i festkomiteen – man sikrede derved flere “hænder” til arrangementer. Festen flyttedes til lørdag – søndag, mod tidligere søndag – mandag. Læs om Neptuns ankomst på stranden nedenfor stejlebakken og Volmer Sørensen som konferencier herunder “en brunhedskonkurrence”. Læs et kalejdoskopisk overblik over 50’ernes havnefester   her…. 

Havnefest 1946

Den første havnefest efter 2. verdenskrig. Læs om orkestermusik og revy på Badehotellet, om friluftteater i skoven og om hovedgevinsten i Havnefestlotteriet – en weekendhytte skænket af byens håndværkere. Læs mere her….

Havnefest 1904

Der er blevet afholdt havnefest, når man manglede penge til havnen. I Kaj Flors bog fra 1940 omtales den næste havnefest i rækken – En basar i 1904 – som i alt indbragte  5.000kr . Læs Paul Gerhard Arctander’s detaljerede referat om festen og nyd teksten til sangen om FISKER JENS HANSEN HORNBÆKS SØRGELIGE BETRAGTNINGER. Læs mere her….

Havnefest 1937

Der var igen havnefest i 1937 – samme efterår kunne Hornbæk Kirke fejre sit 200 års jubilæum.  Vi har fotos og en s/h 16 mm film fra dette år.
Læs mere her…… 

Havnefest 1934

I 1934 udkom “Hundestejlen” igen. Murermester Carl Poulsen bød velkommen. Den var også fyldt med lokale reklamer, samt en lokal historie om Carl Lochers hus “Klithus”, skrevet af hans søn forfatteren Jens Locher.
Læs mere her…….  

 

Havnefest i 1930’erne

I 1930 udkom igen en 4-sidet avis i f. m. årets havnefest “Hundestejlen”“Først, bedst og sidste nummer”. Pris 15 øre. Heri skrev “En veteran” om de “gode gamle dage” i Hornbæk  – før der kom for mange “Landliggere” til byen.
Læs mere  her… 

Havnefest 1923

Efter 1. verdenskrig holdt man havnefest i 1923. Ved den lejlighed udgav man en 4-sidet avis under redaktion af Chr. Frederiksen. Den bar navnet “Smutstenen” og kostede 25 øre. Se festsangen til havnefestens åbning og læs et digt til Hornbæk fra “en indfødt”.
Læs mere  her…  

Folkefest og Kapsejlads i Hornbæk 1881

Den første Havnefest.
Søndagen d. 24. og Mandagen d. 25. Juli bestemtes nu til at afholde: Kapsejlads, Kaproning, Basar, Tombola, Taler og Sang, Deklamatorisk Underholdning, Festmaaltid, Dans, Fyrværkeri og flere Ting.    Læs mere  her…..