Dr. Brünniche – klinikken på toppen.

Mange fotos er fra FB-gruppen Hornbæk Dengang og Nu – FB-gruppe Hotel Bretagne.
Kilder: Hornbækegnen, Hornbæk Vandværk 100 år, lokalpressen, FilArkiv, samt egne optegnelser.

Hornbæk Sø og arealer mod øst hører i 1896 til “Søgård” ( senere Bondegården) i Hornbæk.


Lægen A. C. Reiersen fra København søger samme år et egnet sted til at bygge et sanatorium – flot udsigt, fred og ro – lidt udenfor byen. Han finder stedet og køber grunden på 1 ha (10.000m2) af gårdejeren af “Søgård” – Johannes Johannesen “Bonde”.

1897 – bygges A/S Hornbæk Sanatorium 
(kaldes “Reiersens Sanatorium”).

Andreas Chr. Reiersen har ansat endnu en læge Einar Brünniche, som han efterfølgende lader overtager “Klinikken” i 1905.

Dr. Einar Brünniche

Einar Brünniche (*1866 – †1932) psykiater. Født i København, hvor han bliver student i 1883 fra Borgerdydskolen. Han studerer først jura, men tager medicinsk embedseksamen i 1893 og uddanner sig herefter til nerve- og sindssygelæge på Skt. Hans Hospital i Roskilde og på Kommunehospitalets 6. afdeling i København.

I oktober 1900 bliver han gift med Ellen Frederikke Hirschsprung, datter af tobaksfabrikanten og kunstsamleren Heinrich Hirschsprung.

Heinrich Hirschsprung stifter
Den Hirschsprungske Samling i 1911.

Inden da, i slutn. af 1800’erne, støtter han mange danske kunstnere, herunder flere af ” Hornbæk Malerne”. En af han yndlinge er P.S. Krøyer og i dag hænger mange af Krøyers Hornbækmalerier i Samlingen på Stockholmsgade 20 på Østerbro i København.

1905 – etableres “Dr. E. Brünniches Privatklinik”, med Dr. Brünniche som ejer.

“Villa Strand”

“Villa Strand”Kystvej 12 oprindelig bygget i 1892 af  E. A. Tscherning, der er kirurg ved Kommunehospitalet i København og ven og kollega til Dr. Brünniche

Tegning af “Villa Strand” set fra Kystvej i 1915.

Dr. Brünniche bor i København. Hans arbejde er i Hornbæk og derfor køber han i 1908 “Villa Strand” på Kystvej nr. 12 af sin ven og kollega E. A. Tscherning.

Dr. Brünniche dør i 1932.  (*1866 – †1932), men familien ejer “Villa Strand” helt frem til 1948, hvor han kone Ellen Frederikke dør.

Året efter i 1949 ombygges “Villa Strand” til sommerpensionat ved ejeren Maren Methea Nielsen ( bopæl Friisvej 14). Ejendommen “Villa Strand” er beslaglagt af Gestapo i 1944-45.

Dr. Brünniche er medlem af Hornbæk Vandværks bestyrelse i en 17 års periode frem til sin død i 1932. Han repræsenterer “Villaforeningen” en grundejerforening for datidens sommerhusejere.

I Vandværkets protokol står følgende omkring hans død:

“Formanden mindedes Dr. Brünniche, som i de mange Aar har haft sæde i Bestyrelsen som Repræsentant for Villaforeningen. Han var denne Forening en udmærket Tillidsmand og et meget interesseret Medlem af Vandværket og Bestyrelsen, og deltog saa vidt muligt altid i Møderne, og vi har Dr. Brunniches Navn i Protokollen saa sent som fra sidste Bestyrelsesmøde den 17. Oktober 1932. Vandværket og Bestyrelsen vil altid mindes ham i Taknemlighed som den mest kollegiale og retlinede Personlighed. Æret være hans Minde. Formanden bød derefter den nye Repræsentant for Villaforeningen, Ingeniør Resen Steenstrup velkommen.

 Efter Dr. Brünniches død
ombygges klinikken til et “Kursted”, hvor hans kone Ellen og datteren Pauline efterfølgende står for den daglige drift.

Et søgt kursted – ikke mindst for forfattere og kunstnere fra de nordiske lande.

1939 – Ellen Frederikke Brünniche sælger til inspektør Carl Knudsen.

I 1950 i f. m. udstykning af arealet syd for Hotel Bretagne til parcelhuse, får Dr. Brünniche opkaldt en vej efter sig – Brünnichesvej – navngivet af Tikøb Sogneråd !

Læs Einar Brünniches biografi her …..

De efterfølgende år ombygger inspektør Carl Knudsen Klinikken til den bygning vi har i dag – de flade tage erstattes af saddeltage over hele bygningen og der indrettes flere værelser.

Det må antages at bygningen først under Carl Knudsen ledelse får navnet Hotel Bretagne !

Tilbage til Bretagne – klinik og hotel…

Hornbæk marts 2023 – Jens Peter Pihl