Bretagnesagen i 1976.

Sagen i en nøddeskal – så mange år efter !

Kilde: Lokale aviser (foto), FB-gruppen Hornbæk Dengang og Nu, Hornbækegnen, HIF 100 års jubilæum, samt egne optegnelser.

Bretagne – klinik og hotel.

Efter godt 75 år som h.h.v. klinik, sanatorium, hotel og pensionat lukker Hotel Bretagne i 1972. Ejeren har ikke planer om at føre det videre ?

Efter at Hotel og pension Bretagne lukker  – ligger bygningen og grunden og forfalder.

Området bliver i begn. af 1970’erne udlagt i en kommunal dispositionplan (1973 – 1985) til “Offentlig service”!

I november 1975 ønsker ejeren at nedrive bygningen og udstykke arealet på godt 10.000kvm til 14 parcelhusgrunde. Han ønsker at beholde en af grundene, ud mod, søen til sig selv.

I samme periode oplever Hornbækkere, at de på skolen mangler en større gymnastiksal og Idrætsforeningen mangler egnede indendørslokaler til gymnastik, håndbold, badminton, tennis, fodbold, skydning og sejlerskole. Der mangler ligeledes faciliteter til bibliotek og teatersal.

I 70’erne har Hornbæk to skoler – Den gamle Skole (nuværende PUK) og så den Den ny skole (men ikke udbygget som den er i dag). Der er to gymnastiksale, en ved hver skole, så børnene må gå ad Sauntevej til og fra gymnastik. Mange er bekymret for, at der kan ske en ulykke.

Siden 1963 har Hornbæk besøg af en større bogbus, der fra starten besøger 27 stoppesteder rundt om i kommunens mindre bysamfund.

Elevrådsformand Ilse Rohde – senere Ilse Jakobsen

HIF’s nye klubhus på Bøghsvej – ved den gamle fodboldbane på Drachmannsvej.

Ejeren af Bretagnes kontakt til ejendomsudvalget får kommunen til i foråret 1976, via Planstyrelsen, at foreslå at nedlægge et §9 forbud mod sin oprindelig plan og i stedet udlægge området til “åben og lav boligbebyggelse“.

Et forslag om “Et samlingssted i Hornbæk”:

Forslaget tager udgangspunkt i kommunens oprindelige dispositionsplan, hvor området er udlagt til “Offentlig Service” og det indeholder bibliotek og mødefaciliteter i den gamle hotelbygning, samt bygning af en større sportshal og en mindre svømmesal på parkarealet nord for hotellet.

Ved et Borgermøde d. 25. marts 1976 præsenteres et flot udarbejdet forslag til “Et samlingssted i Hornbæk”. Der deltager 250 hornbækkere – det bliver afholdt i skolens største gymnastiksal på Søren Kannes Vej.

Forslaget om et Samlingssted i Hornbæk fik mødets fulde opbakning og blev efterfølgende tilsendt byrådet og borgmester Ove Thelin.

Bretagne-gruppen:
tv.:Finn Wolstrup, Jørgen Grumstrup, Ralf Nielsen, Peter Storminger, Kirsten Krarup, Dan Lipczak og ordstyrer Jørgen Haagen Nielsen
Adskillige af medlemmerne i Byrådet tager imod opfordring til at møde op og høre hvad hornbækkerne mener med hensyn til overtagelse af Bretagne.

Godt 14 dage senere vedtager Byrådet med 13 stemmer for og 9 imod at følge ejendomsudvalgets indstilling om at nedlægge et § 9 forbud, så der efterfølgende kan laves en udstykning af 14 parcelgrunde på Bretagnearealet.

I praksis betyder det i følge planloven, at kommunen nu har 1 år til at lave en lokalplan for området.

I Bretagnegruppen følges Byrådets beslutning op med, at lave en underskriftindsamling blandt byen borgere for opbakning til samlingsstedet, og denne finder sted lørdag d. 15. maj 1976 i tidsrummet 14 – 16 ved husstandsombæring af lister.

1661 underskrifter bliver det til – ud af byens godt 2000 hornbækkere over 18 år.

Underskriftindsamlingen overdrages byråd og borgmester.

Kommunens efterfølgende udspil i efteråret 1976 bliver at Ejendomsudvalget oplyser, at der er et projekt på tegnebrættet til en stor gymnastiksal (hal) på Bøghsvej ved siden af fodboldbanen og skolen, samt at der senere vil blive lavet en udvidelse af skolen ved at købe privategrunde op rundt om skole på Søren Kannes Vej.

Tiden går og intet konkret sker fra kommunens side – Bretagne ligger og forfalder !

Januar 1977  indstiller tekniskforvaltning til ejendomsudvalget fire forslag til bebyggelsesplan for ejendommen Bretagne. Alle fire planer indeholder udstykning af hele arealet til h.h.v. 9 til 13 parcelhusgrunde.

Planstyrelsen havde i foråret 1976 givet kommunen et år til at udarbejde en lokalplan, så året efter i marts skal byrådet igen stemme om Bretagnesagen. Dette sker i marts 1977 ved at fastholde den tidligere afstemming fra året før med resultet 14 for og 9 i mod.

I sommeren 1977 brænder Bretagne – alt indvendig ødelægges.

I oktober 1977 opfordrer Planstyrelsen kommunen til at overveje endnu en ny afstemning bl.a. på baggrund at den store demokratiske opbakning bag Samlingsstedet på Bretagne blandt hornbækkerne .

En måned senere trækker ejeren af Bretagne Jørgen Petersen, sit ønske fra november 1975 om at udstykke 14 parcelhusgrunde tilbage. Bretagne skal igen være Hotel-pension. Der venter en større genopbygning af det brandhærgede Hotel Bretagne.

En lokal politiker stiller umiddelbart efter et forslag til om at kommunen køber Bretagne og indrettet en bibliotekfilial på 1000m3 i og omkring den gamle hotelbygning, samt at resten af parken udlægges til grønt område med stiforbindelser til Hornbæk Sø.

Punktum !

Forslaget nedstemmes ved et byrådsmøde i januar 1978 !

Helsingør Byråd lukkes ved samme lejlighed Bretagnesagen ved at lade byrådet ophæve §9 forbuddet til Planstyrelsen.

Hotel Bretagne kommer aldrig i gang som hotel – det bliver kun til klubværelser og beboelse for ejeren gennem 80- og 90’erne.

Få år efter at Bretagnesagen lukker  – bliver Hornbæk skole udbygget med flere bygninger til klasser og en større gymnastiksal med teaterfaciliteter. Idrætsforeningen får i 80’erne stor folkelig opbakning til at bygge en stor sportshal – indvies i 1988 -på arealer ved åsen syd for byen og en nyt bibliotekfilial starter i Hugo Fokdals vvs-butik på Vester Stejlebakke – i dag vort bytorv.

Først i slutn. af 90’erne, efter ejerens død, sker der igen noget. Kommunen laver en lokalplan for bygning og området. Hotellet istandsættes af lokale kommanditister og åbner som moderne hotel i 2003. Parken bliver udstykket og man bygger 8 såkaldte “seniorboliger” til helårsboligformål !

Med baggrund i Bretagnesagen og hornbækkernes fornemmelser for lange afstande fra Hornbæk til politikerne i Byrådet i Helsingør, danner man en lokal liste  T til kommunevalget i 1978. Man får en repræsentant i byrådet v/ Kjeld Damgaard. Liste T holder dog kun en periode på 4 år, for efterfølgende stemmer bl.a. hornbækkerne igen på de “etablerede” lister !

Mange fra Bretagnegruppen er dog enige om, at sagen sætter gang i udbygningen af den ny skole i 1980, som man ikke ville have fået så hurtig uden Bretagnesagen. !

I bagklogskabens klare lys….

Så noget fik Hornbæk og den ihærdige Bretagnegruppe da lidt ud af det !! 

Marts- 23 Jens Peter Pihl

Gå tilbage til Bretagne – klinik og hotel her….

Gå til Pihls Hornbæk Historier her….