23. december

I dag stopper vi op på Østre Stejlebakke

Den hedder Stejlebakke og ikke Stejleplads – fiskerne brugte tidligere flade træbakker til opbevaring og til sætning af liner med kroge og madding fra deres både – derfor blev den flade plads kaldt for en bakke – efter disse træbakker.

På Stejlebakken blev garn og liner tørret og rengjorte, inden de igen blev klargjorte med agn (madding) af konerne i hjemmene.

Carl Lochers tegning fra Stejlebakken – han stod på Stejlebakken – man kan se fiskerlejets jorde ligger modsat stejlebakken opdelt af bækken. Man skulle over et eller flere bækkebrætter for at komme frem og tilbage.

Østre Stejlebakke har formentlig fået lov til at henligge som et åbent græsområde velegnet til garntørring og andet fælles brug – adskilt af Østre Bæk – i det østlige fiskerleje. Det var dengang vigtigt at have en bæk i baghaven til tøjvask og ildløs – man kunne hurtig opstemme bækkens vand og få større mængder vand til bekæmpelse af ildebrand.

Kortet viser bækkens løb og dens adskillelse af fiskerlejet og stejlebakken.

“Bakken” lå lige ud til stranden, hvor bådene kom ind og blev trukket op. Garnene kunne skylles på stranden og efterfølgende hænges til tørre på stejlerne på “bakken” ovenfor.

Stejlebakken lå langs hele området mellem fiskerlejet og stranden dengang.

Dengang gik der mange “trillestier” fra fiskerlejet til stejlebakken. Man brugte trillebør til at transportere grejet til/fra husene. Mange havde hævd på adgang over andres jorde for at komme ned til Stejlebakken.

I dag er der ikke så mange af disse “trillestier” tilbage – dog er “Bækkestien” et eksempel på dette.

Siger man Østre Stejlebakke, siger man også Carl Locher. Han var en af de mange unge kunstnere, der kom til Hornbæk i begyndelsen af 1870’erne.

Han blev hurtig “afholdt på lejet” , da han ofte hjalp hornbækkerne med kontakt til myndigheder i København i vigtige sager – såsom tilladelser og ansøgninger til fonde og lign. – f.eks. til molebygning og istandsættelse af havnens eksisterende molerværker.

Den danske marinemaler og raderer Carl Locher 1851 – 1915.

Fiskerne kunne til gengæld hjælpe ham mindst én gang – Carl Locher ønskede at bygge hus i Hornbæk. Han havde udset sig et sted ude i Plantagen (vist nok ved pladsen på 5. tangvej – i dag P-pladsen overfor telefonhuset KTAS).
Den daværende skovrider sagde nej, så Carl Locher måtte opgive dette. Hornbækkerne ville gerne hjælpe, så de tilbød ham et stykke af stejlebakken i det yderste østlige hjørne lige op ad skovgærdet, hvor han kunne bygge sit hus.

I 1881 byggede han så sit nye hus “Klithus”. Et hus med et stort atelier og en “Havstue” mod nord. Her udførte han de fleste af sine mange malerier og tegninger fra Hornbækområdet.

I huset på stejlebakken blev der jævnligt holdt “Kunstnerkoloni”, hvor de gamle kunstnere P. S. Krøyer, Holger Drachmann og han selv underviste nye lovende kunstnere. Disse boede rundt i byen eller på kroen og tilbragte dagen i og omkring”Klithus”.
Carl Locher er citeret for: “at det var Holger Drachmann, der lærte ham at male !”

I 1891 lånte P.S. Krøyer huset hele vinteren, hvor han bl.a. malede “Hornbæk ved vintertid.

Krøyer skulle i den forbindelse have udtalt, at opholdet om vinteren havde sin grund: “Hornbæk er et smukt sted, men om sommeren er her desværre ikke mere til at være for sommergæster !”

Anna og Carl Locher fik 5 børn.
Sønnen Axel Locher har udført Mindeankeret ved Havnekiosken, samt Genforeningsstenen ved Det fedtede Hjørne.
Carl Locher var morfar til TV-vært og kogebogsforfatter Kirsten Hüttemeier.

Carl Locher solgte huset i 1900 og flyttede til Skagen. I dag har vi et minde om ham – Lochersvej – der går helt ned til Østre Stejlebakke og “Klithus”.

Samme år som Carl Locher byggede sit hus på Østre Stejlebakke, blev der samme sted afholdt en Havnefest på Stejlebakken.
Havnen manglede penge til en udvidelse med en mole mod øst, og samtidig en tiltrængt reparation af de gamle moler fra 1875 – der var gået pæleorm i træværket, og molerne var ved at styrte sammen.

Havnefesten kom op at stå bl.a. fordi mange landliggere hjalp med til dette.

Havnefesten i 1881 blev den første af en lang række Havnefester på Østre Stejlebakke. Først i 1964 flyttede man Havnfesten over på Havnen.

Man kan læse mere om Havnefesterne her…

I dag vedligeholdes Østre Stejlebakke af et laug, bestående af de nærmest boende grundejere, der sørger for, at der altid er mindst 20 stejler til fri benyttelse samt to bænke på bakken.
Østre Bæk blev i 30’erne lagt i rør under Stejlebakken, men den er i dag igen fritlagt hen over Stejlebakken dog ikke helt i sit gamle løb. Dette er sket, fordi man vil optimere ørredbestandens gydemuligheder i bækken. Dette er blevet en stor succes – man kan i dag se ørreder og ål i det frie løb ned over Østre Stejlebakke.

Til sidst et lille suk… det hedder BÆKKEN og ikke åen ! Vi bor alle sammen i Hornbæk !

Kilder: Svensk fotograf Hugo Leinert, Bogen Carl Locher af Peter S. Hansen

Brug pilen i højre side for at komme til toppen og lukke denne side (X), så Du kommer tilbage til FB-Hornbæk Dengang og Nu. Her kan Du eventuelt give Din kommentar – TAK !