20. december

I dag d. 20. december går vi en tur på Ole Piisvej:

Ole Piisvej er selvfølgelig opkaldt efter Ole Pii  –  men der var flere med navnet Ole Pii i spil her !

1 – Ole Petersen Pii redningsmanden fra 1774 – se Mindeankeret ved Havnekiosken -han boede Willemoesvej 1 “Fasters Hus”.

Tegning af C.W. Eckersberg 1806: Redningsdaaden i Hornbæk 1774

Læs mere om Redningsdåden i 1774 – til næste år – for 250 år siden !

2 – Ole Jensen Pii et barnebarn – han boede Ole Piis Vej 1 og 7.

Familienavnet Pii (Pie) kom oprindeligt fra et “kaldenavn”, som Ole Pii “den ældre” fik, fordi han var dygtig til navigation og matematiske færdigheder – herunder brugen af Pii – 22/7 – 3.14159…. Han brugte f. eks. en “oktant” og matematiske tabeller til at bestemme skibets position !

Kikkenborg på Ole Piisvej 1.

Huset på Ole Piis Vej nr 1 har, som det eneste hus i byen, en “Kikkenborg” – et udsigtstårn på tagryggen.
Familien Jensen Pii boede her, og fra kikkenborgen kunne de holde øje med, når familiens skibe anløb sundet og havnen. Senere blev en datterdatter Julie gift med købmand og tømrermester Valdemar Nielsen, der oprettede et tømrerværksted på grunden mod nord – det blev senere overtaget af familien Fritzen.

Ole Piisvej bærer præg af, at mange Hornbæksømænd sejlede ud i verdenen  – et hus hedder f.eks. “The Home”(nr. 10), et andet hus (nr 8) ved vi blev bygget for en medgift, som danske Jens Mogensen fik, da han giftede sig med irske Maggie Mellone.

Mange af husenes navne har relation til stedet og forfædre – “Fædres Minde” , “Oles Minde”, “Bækkehuset”, “Møllero” !

På Ole Piis Vej nr 5 lå der oprindeligt et bageri og efterfølgende et mejeri – Hornbæk Is –  og der var hestestald til mælkevognen i de lave bygninger bagved mod kirkegården.

Under 2. verdenskrig var Ole Piisvej nr 5 ofte samlingspunktet for danske jøder, inden de skulle ned til havnen for at blive sejlet over til Sverige af modige brage Hornbæk fiskere. 
Som tidligere nævnt boede dansk-tyske soldater for sig selv i Sømandshvile på Havnevej, disse var venlig stemt overfor jødetransporter. Når de havde vagten på havnen, vendte de ryggen til, så fiskerne havde et “frirum” til at sejle ud og ind af havnen. Vagten varede ca. 4 timer !

Kilde: Per Silldorff

I det røde hus midt på Ole Piis Vej nr. 7 boede “Den runde Murer” Niels Frederik Petersen, en mand med lune og følgende citater:

” Hele styrken møder i morgen, samt “Slotsmanden”!
Når telefonen ringede:” Petrea hørte Du ikke telefonen?”
Så snart der kom nattefrost og “der kom is på hønsevandet”, så ophørte alt udearbejde
, og man kunne i stedet reparere kakkelovne.

Hos ham og hans kone Petrea boede i somrerne 1901-04 den svenske dramatiker/forfatter August Strindberg, der var nygift med sin kone (nr. 3) den svensk-norske skuespillerinden Harriet Bosse. Han skrev i 1901 på skuespillet “Et Drømmespil” under sit ophold på Ole Piisvej.

Hverken ægteskabet eller opholdet i Hornbæk var nogen succes, da han tydelig meddelte sine omgivelser: “Table d’hôte og sandig strand er tortur og det rysligsta jag kender” ( Værtens bord (maden/serveringen) og sandstranden er tortur – det værste jeg kender). Ægteskabet varede kun få år til 1904. De fik dog en datter Anne-Marie.

Sidst men ikke mindst – Ole Piis Vej var en slags stabelafløbningsrampe for Bådebyggeri på “Bakkebo” dengang på Peter Olsens Vej.

Når en båd var færdigbygget, rullede man den ned ad Ole Piisvej på egestolper til stranden og havnen.
Hornbæks egen Øresundsbåd SAGA har sikkert fået sin stabelafløbning på denne måde i 1884 !

Tangvej – Ole Piisvej har også været en tangvej – selv i 50’erne kørte man tang fra øst for havnen via Ole Piisvej, Skovvænget til Hornbækgård og Stenstrup gårdene.

Der læsses tang ved Hornbæk Strand” – et udsnit af Carl Lochers billede fra 1882. Vi vender tilbage til Carl Locher senere….

Kilder: Donnerforeningen, SAGA-lauget, SCHOW KARLSEN ART og Wikipedia.

Brug pilen i højre side for at komme til toppen og lukke denne side (X), så Du kommer tilbage til FB-Hornbæk Dengang og Nu. Her kan Du eventuelt give Din kommentar – TAK !