Mindeankeret

En stranding….

Den skotske Jagt: “Nelly & Isabel”

Om natten, lørdag d. 19. november 1774, skete der under en kraftig snestorm en stranding vest for Hornbæk – nok nærmere ved “Fem Høje” i Kildekrog. En skotsk jagt “Nelly & Isabell” var gået på grund, og besætningen på fem var alle omkommet, mens kaptajnen stadig var i live og opholdt sig på skibet.
Otte fiskere fra Hornbæk fik en redningsbåd frem via stranden og plantagen til Kildekrog, hvor de om eftermiddagen, da stormen havde lagt sig lidt, sejlede ud gennem den kraftige brænding mod skibet. Det lykkedes fiskerne at bjærge den meget forkomne kaptajn Thomas Brown i land, og få ham bragt til nærmeste hus.
Under det efterfølgende søforhør i Dronningmølle, nogle dage senere, afstod redningsmændene fra at modtage en belønning for deres heltemod, da de anså det, for at være deres pligt at hjælpe andre i nød – de kunne jo selv komme i samme situation !

Denne redningsdåd blev noteret i aviserne, og gennem mund-til-mund blev redningsmændenes heltemod og deres afslag for belønning hurtig berettet rundt blandt folk.
Det fik, godt tre måneder efter, en godsejer von Plessen til at sende et gavebrev med en fast årlig belønning til redningsmændene, så længe de levede.

Den kendte digter Johannes Ewald skrev, under bl. a. inspiration fra Ove Mallings bog, i 1779 et syngespil ”Fiskerne” til det Kgl. Teater over begivenheden med premiere d. 31. januar 1780 på Kong Christian d. 7. fødselsdag – i syngespillet indgik bl.a. en sang ”Kong Christian stod ved højen mast”, som i dag er vores Kongesang.

Redningsdåden blev i 1931 mindet med opførelse af det Mindeanker som står foran Havnekiosken på Hornbæk Havn.

Efterfølgende er uddrag fra HELSINGØR LEKSIKON v/ Mikkel Hall Jørgensen:

Mindeankret står på havnen ved Øresundsvej i Hornbæk. Det består af et stort jernanker lænet op ad en opstilling af natursten. I 2 af de største sten er indfældet bronzeplader med inskriptioner. Monumentet er udført af billedhugger Axel Locher og det blev indviet i 1931 til minde om en berømt redningsdåd udført af Hornbækfiskere i 1774. Et engelsk skib gik på grund ved Villingebæk under en voldsom storm. Hornbækfiskerne reddede kaptajnen, Thomas Brown, medens de øvrige fem besætningsmedlemmer omkom.

Foto: Helsingør Leksikon

På den rektangulære bronzeplade mod vest står:

Til Minde om Redningsdaaden d. 19. November 1774 da Fiskerne Arvid Olsen, Ole Pedersen Pii, Peder Eriksen, Anders Jensen, Peder Jensen, Svend Nielsen Bagge, Jens Larsen og Svend Pedersen alle af Hornbæk reddede den sidstlevende fra Skibet Nelly & Isabell Skipper Thomas Brown.

På den cirkelrunde bronzeplade mod sydøst står:


Du danskes Vej til Ros og Magt, sortladne Hav, Modtag din Ven som uforsagt, tør møde Faren med Foragt, saa stolt, som Du mod Stormens Magt, Sortladne Hav, og rask igennem Larm og Spil, og Kamp og Sejer før mig til, min Grav.

200 år – 19. november 1974

På billedet ser man en masse børn, som under ledelse af den kendte Hornbæk lærer Johannes Jensen – (ses ved stenen med hat) synger “Kong Christian…” for at markere 200-året for den omtalte stranding og redningsdåd.

Foto: Anne-Sofie Rubæk 19/11 1974

Tegning af C.W. Eckersberg 1806: Redningsdaaden i Hornbæk 1774

Redigeret af Jens Peter Pihl – maj 2020.

Gå tilbage til Havnens historie……