Havnefest i 1981 – 100 års jubilæum.

Bæreposen fra 1981 – forside.

Denne side er udgivet i august 2020 – men vil løbende blive opdateret, hvis nye informationer om havnefester fra 1958 til 1981 fremkommer.

Kilder til denne side er Jubilæumsavisen “Hornbæk Havnefester i 100 år”, som udkom d. 8. juli 1981, og som blev udgivet af ugeavisen “Op og ned langs kysten”. Redaktion Poul Støvring og overlærer Johannes Jensen. Tekster af Kaj Eusebius Jakobsen, Carl Bødker Nielsen, Dan Lipczak og Niels Jorges Bagger.
Hornbækegnen Hornbæk historisk Forening og Arkiv. Kai Flors Hornbæk bog fra 1940.
Havnefesten og Sagas hjemmesider. Wikipedia. Helsingør Leksikon. Helsingør Dagblad

Redigeret af Jens Peter Pihl – september 2020

Bæreposen fra 1981 – bagside med programmet for hele 100-års Havnefesten.

Dette år kunne Hornbæk Havnefester fejre 100 års jubilæum  –  og man gjorde det med ekstra “knald på “!

Der blev udgivet en jubilæumsavis, som bl.a. er kilden til denne hjemmeside. 

Der blev opført en Hornbæk Revy “En optakt til Havnefesten 100 år” under navnet “Drachmann velset på Hornbæk” med lokale aktører i weekenden op til selve Havnefesten.

Der blev brygget en særlig jubilæums øl af Wiibroe bryggeriet i Helsingør.

Hornbækegnen Hornbæk historisk Forening og Arkiv afholdt en stor udstilling i gymnastiksalen på den gamle skole under titlen: “Hornbæk Minder”

Man gentog succesen fra 1979 under mottoet Sport og Fest med et cykelløb kaldet Hornbækløbet. Datidens danske og nordiske mestre deltog i dette løb på en bane rundt i Holmegårds-kvarteret.

En lokal keramiker Sylvest i Havreholm lavede 100 stk sildekrukker, med et motiv af Stokken som 100-års-jub-logo, de blev alle solgt til fordel for Havnenfesten.

Hornbæk Revy i 1981 –
EN OPTAKT TIL HAVNEFESTEN 100 ÅR –

“Drachmann velset på Hornbæk”


Læs mere her
....

20.000kr i overskud fra Hornbæk Revyen – en god start !

Havnefestkomiteen i 1981 – får her overrakt overskuddet på 20.000kr fra Hornbæk Amatørscenen v/ Sussi Vindahl Andersen.

På foto ses fra højre: Sussi Vindahl Andersen, Per Silldorff, Palle Svendsen, Ralph Nielsen, Peter Storminger og Henrik Hornbæk.

Jubilæumssildekrukken – nederst th. motiv af Stokken ved havnen. Der blev lavet 100 stk alle nummereret. Mange Hornbækkere bruger stadig deres sildekrukke den dag i dag!

Wibroe Bryggeri i Helsingør havde brygget en “Havnefest øl” i anledningen af 100-års-jubilæet.

Lørdag

Helsingør Dagblad skrev om mandagen efter havnefesten følgende:

Hornbæks Havnefest blev vellykket trods regnvejr

Tørvejr blev det først søndag, men alligevel strømmede mange mennesker til begge dage

HORNBÆK: Trods en regn, der til tider var silende, kom der masser af mennesker til Hornbæks havnefest i weekenden. Det arrangement er så rodfæstet i bevidstheden hos såvel landliggere som fastboende på Nordkysten, at end ikke vejrguderne kan slå det ihjel.

Hele lørdagen silede det ned, og det kunne naturligvis ikke undgå at sætte sit præg på tilstrømningen. Men arrangørerne betegner alligevel festen som vellykket.

Cykelløbet, med EDB-firmaet Honeywell Bull som sponsor, fik deltagelse af omkring 40 festligt udklædte cyklister, forlystelserne blev besøgt og prøvet iført regntøj, og ikke mindst børnene havde det pragtfuldt.

Heldigvis klarede vejret nogenlunde op hen ad søndagen, og så strømmede endnu flere mennesker til. Og både kom der i en sådan grad, at havnefoged Elo Bogut på et tidspunkt måtte afvise flere både, der gerne ville ind og være med.

– Der var simpelthen ikke plads i havnen, fortæller Elo Bogut. Så jeg måtte afvise nogle stykker og henvise dem til Helsingør. Men alt i alt gik det hele godt, og omstændighederne taget i betragtning må havnefesten siges at være vellykket. Der var jo hele tiden stopfyldt i teltene, men for tivoliets vedkommende har det dårlige vejr nok betydet noget af en katastrofe.

Hvor stort overskuddet ved havnefesten var blevet, var endnu ikke gjort op her til morgen. Men det hjælper noget på det, at man for første gang i år opkrævede en entre – ganske vist kun på fem kroner – både lørdag og søndag.

Efterfølgende fotos er fra Helsingør Dagblad mandag d. 27. juli 1981:

100 års Jubilæum og Lokalhistorie gik hånd i hånd.

Den lokalhistoriske interesse i Hornbæk er stor, og hvis byen en gang får en rigtig lokalhistorisk samling, skal det nok blive et tilløbsstykke. Det fik man et tydeligt indtryk af i weekenden, da der var masser af besøgende i den lokalhistoriske udstilling i den gamle skoles gymnastiksal. Der var fremlagt en liste, som man kunne skrive sig på, hvis man var interesseret i at støtte oprettelsen af et egentligt Hornbæk-museum, og der kom i snesevis af navne på. Udstillingen viste masser af effekter fra Hornbækegnen, dog fortrinsvis gamle fotos og malerier. Men man kunne også se fiskeredskaber, modeller af fiskebåde og for eksempel en sølvindlagt engelsk adelspistol – bytte fra dengang kaperkrigen rasede i Kattegat og Sundet. De udstillede genstande var dels udlånt af private, dels af den egnshistoriske samling på Flynderupgård.

Kilde: Helsingør Dagblad mandag d. 27. juli 1981

Hornbækløbet – de lokale amatører og de professionelle.

Det professionelle cykelløb var sat til 50 omgange – men p. g.a. regnen blev det kun til 12 omgange.

To kilometer rute for byens glade amatører.

Hornbækløbet var opdelt i et lokalt cykelløb, hvor byens handlende og håndværkere udklædte og på cykler konkurrerede om æren – “bedste team” i Hornbækløbet 1981.

Vinderne blev teamet i blåt fra den dengang værende Handelsbank i Hovedgaden.

Her ses teams fra Hornbæk Installationsforretning (t.v.) og fra supermarkedet SPAR t.h.

De professionelles Hornbækløb.

Herefter var der et professionelt cykelløb over 12 omgange, hvor mange af den tids populære danske og norddiske mestre stillede op. Feltet bestod også af mange unge kommende danske cykeltalenter. Kommentator var Hans Grønfeldt fra Sporten i Danmarks Radio. Sponsor for løbet var datafirmaet Honeywell Bull. Løbet blev startet af borgmester Ove Thelin og præmieoverrækkelsen blev foretaget af Honeywell Bull’s direktør L.C. Phillips.

Vinderen blev … ( vi arbejder på sagen…)

Foto fra Hornbækløbet 1979 – opløbet hvor vinderen blev Jørgen V. Petersen. Dengang amatør, men senere bl.a. i 1985 etapevinder af Tour de France

Publikum langs ruten – det regnede – men det klarer man jo bare. Familierne Bannebjerg, Watson, Nielsen og Sejr ses her på en lastbil.

Efter cykelløbet ilede folk til festpladsen på havnen – selv om det regnede -fortsatte festen til langt ud på natten med fest og musik i Danseteltet, Molebaren, Discoteket og Vise Vers Huset.

Søndag

Om søndagen var vejret bedre – så der var stor opbakning til Kogesild – Sandslots konkurrencen og Jørgens Tivoli.

2020 – vor tids Havnefester.

De første hundrede år med havnefester er blevet fulgt op af en fest hvert år fra 1981 op til vor tid – dog måtte man aflyse i 2020 p.g.a. Coronavirus

Vi ser nu frem til 2021,
hvor Hornbæk Havnefest kan fejre 140-års jubilæum.

Gå tilbage til Hornbæk Havnefester – tidslinje her……

Gå videre til Havnefestens hjemmeside www.hornbaekhavnefest.dk