Skolebakken i Hornbæk

Mine oldeforældre Inger og Frederik Christian Sørensen boede og drev sadelmagerforretning med værksted på Skolebakken i Hornbæk.

Skolebakken var dengang den eneste adgangsvej til skolen i Hornbæk – så heraf navnet. Skolen lå for enden af bakken ned mod Hornbæk Sø. Der har været skole der siden begn. af 1800 tallet – herom senere.

Skolebakken var dengang en handelsgade på lige fod med de andre gader i byen. På hjørnet af Skolebakken og Hovedgaden lå der et sadelmagerværksted med møbelbutik på den ene side, og på den anden side lå Hornbæk Mejeri

Bag bygningerne mod Hovedgaden var der et Tuborg Depot og adgang til hestestalde, slagterbutik og farvehandel. Midt på Skolebakken lå Hornbæks første telefoncentral.

Et ældre foto af Skolebakken – Hornbæk Mejeri – bygningen huser i dag “Hornbrillen” og er senere bygget om og har fået tilføjet en ny bygning th. – dengang Tuborg Depot – senere slagter- og farvehandel. Bagerst kan man lige ane Hornbæks første telefoncentral – masten med de mange tværribber var der, hvor alle luftledningerne (telefonkabler) landede fra abonnenterne rundt om i byen.

Familien Sørensen kom fra Kalundborg, hvor de efter en storbrand i byen i 1903 stod uden levebrød. De fik i 1906 en aftalte i stand med murermester Jeppe Hansen i Hornbæk, at de kunne leje sig ind i en nyere bygning på hjørnet af Hovedgaden og Skolebakken. 

Inger og Frederik Christian og deres tre børn Holger, Aage og Lydia boede og drev tapetserer- og sadelmagerforretning på hjørnet af Skolebakken og Hovedgaden. I 1921 købte de en ledig grund, næsten ved siden af, på Hovedgaden 339 og byggede det nuværende hus med to forretninger og beboelse ovenpå – i dag “Bagt” og “The Travelling Band” – familien drev begge forretninger h.h.v. som tapetserer- og møbelbutik samt sadelmager- og læderforretning med fælles værksted i baggården.

Hjørnet af Skolebakken og Hovedgaden. Butiken med beboelse oven over…
Rusiske krigsfanger, der var interneret i Horserødlejren, på optog gennem hovedgaden (årstal ca. 1918)

Efterfølgende stemningsbilleder fra familien Sørensens tid på Skolebakken:

I baggården ved værkstedet…

Min mormor Lydia Pihl tv.

Hovedgaden foran Skolebakken…

F. C. Sørensen med sin datter Lydia i hestevogn.

Et par drenge på Skolebakken…

Læg mærke til endnu en hest tv. bagest – F.C. Sørensen lavede, som sadelmager, seletøj til andres heste.

Haven bag værkstedet

Min mormor Lydia slapper af efter dagens dont – hun var bogholder på det nybyggede Hornbæk Apotek (1908).

F. C. Sørensen med sin hest, der var opstaldet bag telefoncentralen

Den lille fyr er muligvis hans barnebarn den senere vandværksbestyrer Svend Pii Sørensen ( Sønnen Holgers søn).

Den lille have ved Skolebakken.

Sønnen Aage Sørensen holder pause.
Man aner nedgangen til Skolen bagest med den stråtækte skolebygning.

*) læs om efterkommere af familien


Hornbæks første telefoncentral lå midt på SKOLEBAKKEN.

I 1896 fik Hornbækkerne telefon og i løbet af de næste 8 år var der 25 abonnenter. Den første bestyrerinde var Kristine Larsen gift med fiskehandler og mejerist Emil Larsen, der bl.a. drev mejeriudsalg ved siden af på Skolebakken/Hovedgaden. Han drev også en fiskeforretning på havnen.

Læg mærke til masten på det flade tag – her gik luftledningerne ( telefontrådene) ind og ud af centralen.

Centralen i Hornbæk var koblet op til Helsingørs central via telefonledninger langs Strandvejen, og der var ledninger ud til omegnens byer  – ja helt ud til Havreholm.

Et foto fra anlægget til Hornbæk Banen mod Gilleleje ( ca 1910 ) taget foran bestyrerboligen til Vandværket – klik på foto og læg mærke til de to hvidprikkede feltet, som er telefonmaster på og omkring telefoncentralen på Skolebakken.


Centralen på SKOLEBAKKEN gik under navnet “Skrivepulten”

(Som den jo godt kunne ligne med det skrå tag mod vest, samt dens placering tæt på skolen.)

I 1927 fik Hornbæk en ny og større telefoncentral på Ndr. Strandvej 321. Bygningen på Skolebakken virkede efterfølgende som beboelse, den blev revet ned i 50’erne. I en periode efter 2. verdenskrig virkede bygningen som “Rigssal” for Jehovas Vidner. I dag ligger der to garager.


Hornbæk Skole – Skolebakken

Skolebakken var dengang – i begn. af 1900-tallet – den eneste adgang til Hornbæk Skole, som lå for enden i et lavere område kaldet “Skolelodden” direkte ned mod Hornbæk Sø ( dengang var jernbanen ikke ført videre mod Gilleleje det skete først i 1910’erne)

Oprindelig i 1816, da skolen blev bygget, var der kun en adgangsvej fra Sauntevej til “Skolelodden” ca. der hvor Apoteket ligger i dag, men den blev lukket, da man byggede apoteket i 1908.
Senere i slutningen af 1800-tallet, da byen udviklede sig mod vest og syd i Hovedgaden, opstod der endnu en adgangsvej “Skolebakken” til skolen.

I 1898 var der også en adgangsvej fra Sauntevej til Skolelodden ( ca. der hvor Apoteket ligger i dag)
Hornbæk Skole tv. med første lærerens have op mod Sauntevej. Det er før 1908, hvor Apoteket blev bygget. Anlægget til jernbanens videreførelse til Gilleleje er påbegyndt !
Den lille hvide bygning ved Bondegården th. er værtshuset “Kanonen”, som dengang lå tæt på den gamle Bondegård.

Der har været flere skoler i Hornbæk siden 1710 *) – en slags private skoler finansieret af Lejets beboere – en lå på Kirkevej 3, en anden “Pamfussen” lå lige overfor på Ndr. Strandvej 331, en tredie Ndr.Strandvej 312 og så en fjerde på Peter Olsensvej.

*) Læs mere i Hornbækegnens særnummer 99b fra dec. 2014

I 1816 finansierede Kongen ( Fr.6.) opførelse af en skole for enden af Skolebakken, bestående af en og senere to skolebygninger, samt en bygning til førstelæreren. Denne beboelse lå op mod Sauntevej med en stor nyttehave, og skolebygningerne lå mod syd mod søen og mod vest ved bækken. I 1911 blev de erstattet af en ny skolebygning, og senere i 1929 blev den nuværende “gamle gymnastiksal” opført. Den nye skolebygning lå der hvor legepladsen ligger i dag.

Skolefotos fra midt i 1890’erne .

Min morfar Jens Pihl og hans to år ældre søster Ingeborg Pihl er begge med på ovenstående foto.
Førstelærer N.J. Nielsen ( med hat) og andenlærer Karl Hoffmann

Skolegården ca 1900.

Skolefoto begn. 1890’erne

Andenlærer Karl Hoffmann begyndte i 1891. Læg mærke til at pigerne bærer en slags skoleuniform.
Ingeborg Pihl bagest tv.

Familien Pihl

Min morfars fødehjem var på hjørnet af Ole Piisvej og Strandvejen nr 320.

Skolen fra 1911 – førstelærer Karl Hoffmann havde stadig sin bolig th.. Der blev lavet plads til to lærerboliger oven på den nybyggede skole..

I 1944 indviede man endnu en ny skolebygning – foto tv. – og i 1954 kunne de eksisterende bygninger ved Skolebakken og Sauntevej ikke længere huse de mange elever i Hornbæk og omegn, så man indviede en helt ny skole på arealerne ved Ewaldsgaarden – i dag Søren Kannesvej.

Begge skoler – Den gamle (“Lille”) Skole og Den nye Skole – var i brug helt frem til 1985, hvor man udbyggede Den nye Skole med flere fløje og en stor multihal, som vi kender skolen i dag.

I 1985 rev man den gamle bygning fra 1911 ned – i dag eksisterer derfor kun den oprindelige gymnastiksal fra 1929 og bygningen fra 1944 som Hornbæk Skoles fritidsklub “Puk”.

Man kan stadig smutte fra fritidsklubben via Skolebakken videre ned i byen !


Bygningerne som ligger op til Skolebakken

I bygningen i højre side på Skolebakken har der over tid været Mejeri ved Emil Larsen.
Der blev senere opført endnu en bygning mod vest, så de to bygninger blev samlet, dog under forskellige vejnumre.
Der har været: Slagterbutik ( Albert Poulsen, Marie Jensen, Johannes Frederiksen m.fl.) – Farvehandlen Helms Jensen ( Olga Helms J. og søn og sønnesøn Erik og Torben Helms). Guld- og sølvforretning ( Emly Larsen) Chokoladebutik: ( Ekko chokolade og Fru Bytoft)
I dag “Hornbrillen” og “Det Luc´s”

Hovedgaden set mod øst sidst i 30’erne.

Skolebakken i 90’erne – en klasse fik lov til at male gavlen.

I bygningen i venstre side på Skolebakken har der været Sadelmager og Møbelforretning ( Min oldefars) Skomagerværksted. Sæbehus, Slagterforretning (Slagter Karl Sørensen og Knud Olsen). Skobutik og Tøj- og Livsstilsbutik.
I dag “Mimosa Et Moi”.

Hovedgaden set mod vest i begn. af 30’erne

Skolebakken i dag (2023).

HIF havde i mange år et udhængsskab, hvor byens fodboldspillere kunne se opstillingerne til weekendens kampe.

“Var man med på holdet og hvor og hvornår skulle man spille kamp …?”

Jeg vover følgende påstand: “Kassen” hang på hjørnet af Skolebakken – på væggen mod Familien Sørensens forretning og bolig.
Sønnen Aage Sørensen var meget aktiv i Hornbæk Idrætsforening ( stiftet i 1908), hvor han dengang bl.a. havde ansvaret for foreningens udstyr, herunder bolde m.v.
Kan han have sat “Kassen” op der i Hovedgadens centrum og eneste adgangsvej til byens skole – Skolebakken ?

Den forhenværende telefoncentral i 30’erne midt på Skolebakken – en flot arkitektonisk bygning med mange lighedspunkter med Det gamle Badehotel ved havnen?

“Skolepulten” set fra fam. Sørensens tidligere have på Skolebakken.

Efterkommere til fam. Sørensen

Inger og F. C. Sørensen fik tre børn: Holger, Aage og Lydia.

Sønnen Holger og Margrethe Pii fik tre børn: Svend, Ino og Ingeborg.
Svend Pii Sørensen (tidligere Vandværksbestyrer) og Hilda Munk Petersen fik to børn: Margrethe Walter og Svend-Erik Pii Sørensen.

Sønnen Aage og Else Nielsen fik to børn: Bent og Niels Christian “Brolle”
Bent Sørensen og Doris Jensen fik to børn: Jens-Aage Sørensen og Michael Sørensen ( begge bor i Hornbæk)
Sønnen “Brolle” og Margit Nystrup Hansen fik fire børn: Niels Christian Nystrup Brolle-Sørensen, Per Erhardt Nystrup Brolle-Sørensen, Jesper Nystrup Brolle-Sørensen og Jan Brolle-Sørensen.

Datteren Lydia og Jens Pihl fik en datter Inger Sofie
Inger Sofie og Osvald Christensen fik en søn Jens Peter Pihl (han bor i Hornbæk)

Kilder: Hornbækegnen bl.a særnummer 99b fra 2014 – Kjeld Damgaards https://tikobkommune.dk/hornbaek-skole-1710/ , samt egne familiehistorier.

Gå tilbage til Pihls Hornbæk Historier her……