18. december..

Turen i dag starter på Peter Olsensvej – i udkanten af det gamle fiskerleje:

Af de fire gårde som dengang lå i Hornbæk, lå den ene kun indenfor i fiskerlejet. De tre andre gårde lå lige udenfor på landet.

I 1497 ved vi, at der var én gård, hvis ejer Olav Beyendsen gav “landgilde” (skat) på en tønde fisk til Klosteret i Esrum.
Hornbæk blev løbende befolket, så i 1588 ved vi, at der boede 20 fisker-/bondefamilier, samt en bødker og en skrædder. Hver betalte en “ol” i afgift, nu var det til kongen på Kronborg (Chr. 4.). Den ene var en ung ugift fisker, der kun betalte en halv ol. En ol er fire snese i alt 80 fisk ! De har nok været saltet – bødkeren lavede tønderne?

I 1682 havde Hornbæk fire gårde, 9 huse med jord og 13 uden !

På kortet fra 1816 – det ældste kort over området – kan man se de fire gårde – hertil Holmegård og Sandgård (i dag Hornbækgård) – den sidste ligger lige øst for kortudsnittet.

Man kan se hele kortet fra 1816 i fuld størrelse her….

Søgård

– fik fra gammel tid navnet, da den og dens marker lå mod syd ned til Hornbæk Sø. Senere ændredes navnet til Bondegården. Navnet stammede fra den daværende ejer Johannes “Bonde” Johannesen, der i 1889 havde overtaget gården og omdøbte pensionen til “Bondegården”. Hans far havde allerede 8 år tidligere fået hjælp af Anne Regine Friis til opstarten af et pensionat. Efter nogle succesfulde år fik hun lyst til at starte selv. Hun byggede i 1886 et pensionat på “Pensionærvejen” – senere A. R. Friisvej – helt ud til stranden “Pension Friis”.
I 1903 blev gården om- og udbygget til Restaurant og Hotel Bondegården. I en mindre bygning lavede man en skænkestuen “Kanonen”.

Bondegården udstykkede og afstod alle sine jorde – f.eks til Brünniches Klinik ( Hotel bretagne) i slutn. af 1890’erne. Bondegården blev til et badehotel, og man byggede et anneks mod stationen.

Johannes Bonde solgte i 1908 Bondegården. Den har siden haft mange ejere og har undergået flere store forandringer.

Under 2. verdenskrig blev Bondegården saboteret og nedbrændte til grunden. Kun annekset ved stationen stod tilbage. Her fortsatte Bondegården som restaurant og senere diskotek.
I 50’erne var Bondegården et populært sted – byens sted. Om sommeren var der musikalsk optræden af landets kendte orkestrer. Dette fortsatte også i diskoteks tiden, hvor mange udenlandske popgrupper gæstede Bondegården. Senere lukkede man diskoteket og kun værtshuset “Kanonen” holdt åben.

Værtshuset “Kanonen” lå oprindeligt i den gamle bygning overfor Apoteket, men flyttede med over til annekset efter branden – hvem kendte ikke “Kanonen” ved stationen !

Det hele blev revet ned i 1996, og man byggede den første Netto i Hornbæk der.

Der hvor den gamle Bondegård lå, opførtes i 1952 en biograf “Scala” med flere butikker – det lignede en begyndelse til et centralt beliggende torv i Hornbæk

Vi vender tilbage til Biograferne i Hornbæk en anden dag !


Ellensgård

– lå på hjørnet af Stationsvej og Per Bjørnsvej med Østre Bæk løbende tæt ved gårdspladsen.
På maleriet ligger Ellensgård helt tv.
Gården blev revet ned i f. m. at dens jorde blev købt af Hornbækbanen, da jernbanen kom til Hornbæk i 1906. Ellensgård havde arealer helt ud til Sauntevej og dele af Holmegårdsvej.


Evaldsminde

– eller Ewaldsgården som den hedder i dag. Her var oprindeligt et større landbrug med jorde, som strakte sig mod øst til Plantagen og syd til Sauntevej ved den gamle fodboldbane. Gården blev bygget helt tilbage i 1700’tallet, men den nedbrændte og blev genopført som en mindre landejendom.

Ejeren i slutningen af 1800’tallet var Johannes Nielsen, der havde giftet sig til gården. Han drev et mindre landbrug.

Johannes Nielsen kørte også postvognen til og fra Hellebæk, og senere dagvognen til Helsingør. Dengang lå Hornbæks posthus i Hellebæk – i “Villa Carlo”, Ndr. Strandvej 108.

I 30’erne købte murermester Carl Poulsen Evaldsminde og dens jorde . Evaldsminde var da allerede et sommerpensionat. Carl Poulsen udstykkede senere området Ewaldsvej, Drachmannsvej, Bøghsvej og Søren Kannesvej.
Han forærede Idrætsforeningen et stykke jord til en fodboldbane ( idrætsarealet ved”Børnehuset Klatretræet”). Hornbæks nye Skole blev ligeledes bygget på noget af arealet i 1953.

I 1949 lejede fru Byskov Evaldsminde af Carl Poulsen, hvor hun videreførte det som sommerpension – efter 1958 under dets nuværende navn “Ewaldsgården”.
Ewaldsvej er opkaldt efter digteren og dramatikeren Johannes Ewald. Han skrev bl.a. datidens musical “Fiskerne”, under inspiration af redningsdåden fra 1774, hvor 8 brave hornbækfiskere reddede den engelske kaptajn Brown ved en stranding vest for Hornbæk.
Se mindeankeret ved Havnekiosken.

Ewaldsgården drives stadig som hotelpension og spisehus.


Strandgård

– jeg kender ikke dens daværende navn, men gården lå der, hvor “Hansens Cafe” ligger i dag. Gården ( fra 1773 ) var en trelænget gård tæt på stranden og nabo til Hornbæk Kro. Nogle af længerne blev revet ned (eksproprieret) under udvidelsen af Krovej i 1935 – som efterfølgende kom til at hedde Havnevej.

Den tilbageblevne bygning fungerede som beboelse og stald helt op i 1950’erne under Lauritz Rasmussen ” Femus”, der boede der med sine døtrer Ellen “Fise-Ellen” og Mary “Malkeprinsessen”. Et eksempel på øgenavne i det gamle fiskerleje. Gården havde været i familiens eje langt tilbage i tiden.

På ovenstående foto kan man se et hus bagved – en del af Strandgården, som helt op i 60’erne var en grøntforretning – grønthandler Jørgensen. Han havde et stort drivhus i f.m. forretningen med et stort flot palmetræ.

I 50’erne kunne man stadig opleve at køer fra ejendommen blev drevet gennem byen til græsning på arealer ved Åsen syd for byen.

Huset blev lejet ud til landliggere – vi ved ikke hvem, der er på dette foto.
I 50’erne boede f.eks. skuespilleren Toni Rodian med sin søster Lone Hertz i huset.

Over tid forfaldt huset, og efter den sidste datters død i 60’erne, ønskede ejeren/Vandførefonden af “Kurbadet” (Det gamle badehotel) i 1974 at købe og nedrive ejendommen for at få mere plads bagved.

Dette skabte stor påstyr i Hornbæk – hvor en stor gruppe hornbækkere gik sammen for at få huset fredet. Det hele faldt på plads i løbet af en weekend – huset blev fredet og efterfølgende solgt til en antikhandler, der satte det nænsomt i stand – som det står i dag.
Efterfølgende blev det til Hansens Cafe.
Læs mere om hændelsen i Hornbækegnen nr 113.

Hansens Cafe i dag – en af byens mange fine restauranter.

Brug pilen i højre side for at komme til toppen og lukke denne side (X), så Du kommer tilbage til FB-Hornbæk Dengang og Nu. Her kan Du eventuelt give Din kommentar – TAK !