17. december

I dag d. 17. december står vi på “Krovejen” ved Stokken:

Sølyst” – Store Bjørns hus

Den meget omtalte hornbækker Peder Bjørn Andersen “Store Bjørn” udødeliggjort af selve Holger Drachmann i bl.a. bogen “På Sømands tro og love” og “Den Store bjørns Endeligt”  blev født på Havnevej 26 (dengang Krovej) i huset “Sømands Hvile”. Da han blev gift med Stine flyttede de til nabohuset “Sølyst”, hvor han døde i 1885.

Holger Drachmann indlogerede sig i “Sølyst” hos Stine og Store Bjørn, da han kom til Hornbæk den første sommer i 1873. Det var lige over for Hornbæk Kro. Han boede der i flere somre og blev ven med Store Bjørn. Drachmann har brugt ham som inspiration til flere af sine maritime værker og forfatterskaber. Bjørnens Brudefærd På Sømands Tro og LoveDen store Bjørns endeligt.

Store Bjørns skibskiste fra 1875 er i dag stadig i familien Bjørn Andersens eje.

Foto: Henrik Bjørn Andersen

Store Bjørn var fisker, han sejlede sammen med sin lillebror ” Lille Bjørn” post fra København til Anholt med sin båd “Danmark”.

Her følger et uddrag af “Den store Bjørns endeligt” – de to første vers:

De største Skibe, som sejler paa Vandet,
strander en Gang omsider,
hvad enten nu Revlernes takkede Saug
eller Værfternes Økser dem bider;
de størst Ege, som star paa Landet,
står ej til evige Tider;
de strækker de trætte Sider
langs Jorden og hugges

Så kom da Døden og sagde stop
til den store Bjørn i Alkoven.
han laa som et Vrag paa Voven
og drak Mikstur af en Kop,
og den Gang han havde drukket en Pot
eller to, og hans Hals dog var tør;
saa sagde han: “Mutter, de mener det godt,
men tag nu din Kop, før jeg dør !….

( fra Holger Drachmanns digt “Den store Bjørns endeligt” – læs mere i Kai Flors bog s. 163)

Peder Andersen og hans kone Stine ligge begravet på Den gamle Kirkegård ud mod Kirkestien.

Huset “Sølyst” lå yderst på Havnevej tættest på Hornbæk Kro. Huset blev revet ned i 30’erne, da man udvidede Krovej og omdøbte den til Havnevej. I dag ligger “Sømandens Hvile” ud til Havnevej.

Under 2. verdenskrig besatte tyskerne huset til indkvartering af soldater fra det danske mindretal i Sydslesvig, der mod deres egen vilje blev indrulleret i Hitlers hær. De kunne ikke så godt med de andre soldater, så løsningen var at placere dem over for Hornbæk Badehotel, hvor mange tyske soldater var indkvarteret. Badehotellet var brohovedet for den tyske besættelse.

De dansk-tyske soldater i “Sømands Hvile” fik en anden betydning for byen – det vender vi tilbage til en anden dag… !

Efter krigen lejede restauratør Einar Hahnemann og kok Hans Peter Thygesen Sømands Hvile og indrettede kaffestue, pension og restauration under navnet “Store Bjørn”.

De flyttede senere i 1955 “Restauration Store Bjørn” over på Øresundsvej 10, som de købte i fællesskab. Hahnemann og Thygesen stoppede i 1970.
I midten af 70’erne ændredes navnet til “Søstrene Olsen”.

Ejnar Hahnemann var søn af Købmand Johannes Ludvig Hahnemann, Havnevej 20 “Sommerfryd”, der byggede huset og drev købmandsbutik. J. L. Hahnemann var Hornbæk Vandværks første formand (1906-1929)!

Det kan nævnes at Hans Peter Thygesen efterfølgende blev hushovmester hos Victor Borge i USA. De kan måske have mødt hinanden tidligere i Hornbæk under Hornbæk Revyerne på Badehotellet ?

Kilde: Kai Flors Hornbæk ( afsnit om Drachmann), Peter Byskov og Donnerforeningen.
Foto: Moby Disc m.fl.

Brug pilen i højre side for at komme til toppen og lukke denne side (X), så Du kommer tilbage til FB-Hornbæk Dengang og Nu. Her kan Du eventuelt give Din kommentar – TAK !