14. december

Vi står i dag ved Hornbæk Sø – Hornbæks Vugge !

Da isen forsvandt fra Danmark for godt 9.000 år siden, skete der en landhævning i den østlige del af landet, herunder Nordsjælland. Denne landhævning forårsagede, at en lille “hornlignende” bugt, fra Øresund ind i landet, blev til en sø  med et afløb – en bæk – til havet. Området mellem søen og stranden blev herefter beboet – et Fiskerleje opstod.

I 1151 havde kong Valdemar den Store givet den franske Cisterciensermunkeorden lov til at bygge et kloster i Esrum. Godt 20 år senere gav og tilskød Kong Valdemar munkene skovene i nord “Widelinghouit”  – afgrænset af området mellem “Hornisseu”, “Hornisbech” og “Widelingbec”  i dag et område mellem Villingebæk og Hornbæk Sø, Horneby til Klosterris i syd og Villingerød med vest.  Området blev kaldt Widelinghouit – Villingehoved – det høje bakkedrag ved Bålbakken.

Hornbæk og Horneby – hvor kommer ordet “Horn” fra?  

“Søtippen” eller “Pynten” i søen, mellem “Hottemosen” (Hoddemosen) og Søvej 13, er der et bakkedrag, der hvor huset Soria Morie ligger, som set fra siden kan have lighed med et liggende horn, som stikker ud i søen?

Man kan også betragte søen og de bagudliggende engarealer mod Horneby og Klosterris som et stort horn, der åbner sig mod fiskerlejet og Øresund ?

Vælg selv….

Hornisseu (Horneby Sø senere Hornbæk Sø) har haft mange ejere – i 30’erne købte brødrene Tholstrup ( Mejeri og Kosangas) søen med det formål at lave fritidshuse i og ved søen – “Negerhytter på pæle” som hornbækkerne kaldte dem. Hornbæk vendte tommelfingeren nedad mod projektet og ønskede en fredningssag af søen og det nære område. Dette skete og brødrene Tholstrup solgte herefter søen til en lokal murermester, der efterfølgende overdrog søen til Hornbæk Vandværk. Vandværket er stadig ejer af søen.

Læs historien “Balladen omkring Hornbæk Sø” i Vandværkets 100 års jubilæums hæfte fra 2006 – kan lånes på biblioteket.

Hornbæk Vandværk blev grundlagt i 1906 af 115 interessenter med ønske om 146 vandhaner, heriblandt 22 landliggere fra Kystvejsområdet. Man borede efter vand på grunden ved det nuværende vandtårn på Sauntevej – en vindmølle og et vandtårn – og så var man i gang. Tidspunktet passede med anlægget af Hornbækbanen, som også skulle bruge meget vand til sine lokomotiver – rørledningen til Hornbækbanen og resten af byen var på 3 tommer.

Hornbæk Vandværk flyttede til sin nuværende plads i 1921 !
Man byggede et maskinhus, et sandfilter og et iltningsanlæg, vandtårnet forblev på sit oprindelige sted. I 1936 blev det gamle vandtårn udskiftet med det eksisterende vandtårn, som i dag ikke er i funktion længere og solgt fra.
Det eksisterende moderne vandværk blev taget i brug i 1977 og vandværkets administrationsbygning mod vest er fra 1997.

Huset “Soria Moria” på Søtippen er opkaldt fra det norske folkeeventyr Soria Moria Slottet fra 1850’erne om Dovne Halvor, der rejser ud i verdenen og redder prinsessen ……
Ejeren professor Alfred Lütken, der var gift med en norsk pige, byggede sommerhuset i 1896.
Læs folkeeventyret her….

Horneby Engsø – i midten af 90’erne konstaterede man en større forurening af Hornbæk Sø, som dels skyldtes de nærliggende kloakkers overløb under kraftige regnskyl, men også fra Vestre Bæks afvanding af markarealerne syd for Hornbæk.
Amtet og kommunen forelagde derfor et forslag til en ekstra sø på engarealerne syd for Hornbæk Sø ved Horneby – som skulle optage næringsstoffer fra bækken, inden de løb ind i Hornbæk Sø.

Søens navn var fra kommunens side tænkt som Hornbæk Engsø, men ved hjælp af en lokalhistorisk indsats ( lærer Axel Ploug) ændredes dette til Horneby Engsø – den nye sø lå dog tættest på Horneby.
Søen blev indviet i oktober 1998 og har siden tjent sit formål, så Hornbæk Sø i dag er renere end nogen sinde !

Hornbæk Sø afvandes af Vestre Bæks løb gennem byen og det vestlige fiskerleje med udløb på stranden vest for havnen.

Kilder: Hans Ellekilde “Hornbæk Kirke 1937” og Lars Bjørn Madsen: “Hornbæk Vandværk 1906-2006” 
Foto:Egne og pii.dk

Brug pilen i højre side for at komme til toppen og lukke denne side (X), så Du kommer tilbage til FB-Hornbæk Dengang og Nu. Her kan Du eventuelt give Din kommentar – TAK !