Program til Havnefesten 1881

Her ses det originale festprogram, som var indrykket i Helsingør Avis fredag d. 22. juli 1881 – vi har valg her at gengive det med nutidens bogstaver:

Folkefest og Kapsejlads i Hornbæk

Søndag den 24. og Mandag d. 25 Juli afholdes til indtægt for Hornbæk havn en Folkefest med Kapsejlads og kaproning, Basar, Tombola, Karrusel og andre Forlystelser, samt om aftenen et smukt Fyrværkeri.

På Festpladsen, der bliver dekoreret og illumineret, vil findes  forskellige Beværtnings og Kagetelte, samt et Telt, hvori Taagebilleder ville blive fremstillede; den tæt ved beliggende Havn vil blive illumineret med Fakler og Kranse, Hornbæk Sangforening vil under hele Festen acsistere med flerstemmige Sange, ligesom et musikkorps vil mussicere. 

I øvrigt henvises til følgende program:

Søndag den 24de:

Kl. 2:  Kapsejlads, som begynder fra havnen.

Kl. 4:  Taler og Sang på Festpladsen

kl 5 1/2 : Dramatisk og mus. Underholdning af

kgl. Skuespiller Hr. Emil Poulsen ( Ridder af Dannebrog)

kgl. Skuespiller Fru Eckardt

kgl. Skuespiller Hr. Albrekt

2 Romancer synges af ***

Eventyr af H. C. Andersen oplæses af **

Kl. 8 : Festmåltid

Samtidig begynder Dansen i Danseteltet med et orkester af 9 musici.

Mandag den 25de:

Kl. 4: Kaproning

Kl. 6 1/2 Fællesspisning og Dans

Om Aftenen afbrændes et smukt Fyrværkeri

Ved Indgangen til Festpladsen udleveres  Festbaand a 25 øre pr. stk

Indgangen til den dramatiske Underhldning: 1st Pl. 1 1/2 kr.  2den Pl 1 kr, Staaende 50 øre

Indgangen til Festmåltidet betales med 1 kr pr Kuvert

Indgangen til Danseteltet betales med 1 kr 50 øre pr. Herre og 75 øre pr. Dame

Indbyderne til Festen på Hornbæk anmodes om at sende de modtagne genstande senest Fredag aften, og meddeles herved, at der nævnte aften holdes møde af Komiteen, ved hvilken Lejlighed det vil være os kært at samles med d’hrr Indbydere på Festpladsen.

I Anledning af Festen afgaar Dampskibet “Drogden” fra Helsingør Havn kl. 12 middag, medtager Passager frit, på Turen anløbes Aalsgaard, returnerer tilbage kl 10 Aften.

Bestyrelsen.

Gå tilbage til havnefesten 1881….